להתעסק במהות. מיכאל מלכיאלי
להתעסק במהות. מיכאל מלכיאליצילום: שלומי כהן, פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה ברוב של 44 תומכים ומתנגד אחד את הצעת החוק של חה"כ מיכאל מלכיאלי לפיה בסמכות הרשות המקומית יהיה לפטור עמותות חסד מתשלום דמי ארנונה.

על פי המצב כיום, 'מוסד מתנדב לשירות הציבור' המעוניין בקבלת פטור מארנונה ועומד בכל הקריטריונים הנדרשים, נדרש לפנות בבקשה לרשות המקומית אשר פעילותה בתחומה, ובנוסף יעביר המוסד העתק מן הבקשה לממונה על המחוז אשר בתחומו מצוי הנכס בגינו מבוקש הפטור.

הרשות (וועדת התמיכות) בוחנת את הבקשה ומחליטה על המלצתה לפטור או לא בהתאם לקריטריונים המפורטים, ומעבירה את ההמלצה לממונה על המחוז שבתחומו היא יושבת, אשר מחליט סופית האם לאשר את הפטור לאור המלצת הרשות.

הצעת החוק המוצעת מבקשת להעניק סמכות לרשות המקומית להעניק את ההטבה לעמותות.

"ידוע כי הפרוצדורה מפרנסת את עצמה, למה כל הפינג פונג הזה מהרשות לממונה ושוב לרשות ושוב לממונה. בנושא חשוב וראוי זה מוטב לתת לעמותות החסד העושות את הפעילות שעל המדינה לעשות להתעסק במהות ולא בפרוצדורה", אמר מלכיאלי.