הרב מעביר שיעור בישיבה
הרב מעביר שיעור בישיבה ישיבת הכותל

הרב ישעיהו הדרי ציפה בלב שלם לגאולה שתתחולל מול חלונות בית המדרש. בכל מפגש עם מו"ר הרב הדרי זצ"ל, שבה והפתיעה אותנו ידיעתו הרחבה והמקיפה, תשומת לבו לפרטים, אף אלו הנסתרים מעין כל.

מקוריותו ביחס למקורות, ההצלחה בשימור רוחם ויצירתם של ישיבות ובתי מדרש ותיקים, כמו גם ההקפדה על שמרנות לצד פתיחות לרעיונות ולדעות בלתי שגרתיות.

הרב הדרי התווה לנו דרך ישרה וברורה ומאוד ארץ ישראלית; דרך ציונית ומלהיבה. דרך הדוגלת בפשטות והיא רצופה הברקות וירטואוזיות. דרך שתחילתה בפשט, נכנסת לעומקו של הדרש ורואה סביבה את הגאוגרפיה ואת ההיסטוריה, את התחביר ואת הסמנטיקה, את הכוונה הגלויה ואת הרמיזה הנסתרת.

בסדרת שיחות ארוכה, סקר את תולדותיהם של תנאים ואמוראים, התחקה אחר בית גידולם הרוחני והפיזי, הציג אותם משחר ימיהם ועד זקנתם, ראה אותם בתמונת נוף חייהם וליווה אותם בקולות ובצלילים ששמעו אזניהם. בלילות טבת, היה מעלה את דמותו של הלל הזקן לעלית הגג בבית המדרש ועורם עליה שלג, וכל זאת, כדי שאנו השומעים נצליח לשוות לנגד עינינו פני אדם שנמצא בעלייה ובהתקדמות רוחנית.

גם בעידן טרום המחשב הרב הדרי היה מלקט מכל מרחבי הספרות התורנית פסוקים, מאמרי חז"ל, פרשנויות על פי אסכולות וגישות שונות, מחקרים ישירים ועקיפים. לאחר שערך את המקורות על פי קו הגיוני והגדיר במדויק את הייחודיות של כל אחד מהם, בחן מחדש את הנושא ומצא בו "פשט חדש". משומעיו ומעצמו דרש להרחיב את התובנה, לחפש דוגמאות נוספות המוכיחות את קיומה, לתרץ את הנראה כסתירה או כאי התאמה.

בחיי המעשה חי הרב באמונה ש"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה". הכיר בחשיבות מפעלו האישי והציבורי, להשיב לעיר העתיקה זקנים וזקנות, ילדים וילדות ולהקים מן האפר את עולם התורה שחרב בשואה. הרב הדרי חייב אותנו, תלמידי ישיבת הכותל, להמשיך את המנגינה שפסקה בוולוז'ין ובטלז, בוילנה ובוורשה, וכאקט של גאולה, לעשות זאת ביתר שאת וביתר עז מול מקום המקדש. הוא ציפה בלב שלם לגאולה שתתחולל מול חלונות בית המדרש.

לתרומה ולהצטרפות לחצו כאן

פן אנושי ורגיש באישיותו, מצאנו בזיהוי רבי אליעזר, כתנא הראשון המוזכר בשמו במשנה (ברכות פרק א' משנה א') ובהגדה של פסח (מעשה בר' אליעזר). במסכת סוכה, מעיד ר' אליעזר על עצמו "מימי לא קדמני אדם בבית המדרש" – על כך אומר היה הרב הדרי, שכדאי לשים לב עד כמה רבי יהודה הנשיא נותן "יישר כח" למי שהגיע ראשון לבית המדרש. ויפים הדברים לאומרם, שיותר משהיה ממשכימי בית המדרש, הבחין במחוות אנושיות וידע להוקיר אותן ולחנך לאורן.

לצד החשיבות שבה ראה את השהות בין כתלי בית המדרש, פתח בפנינו הרב הדרי שערים רבים להיכרות עם קרובים ועם רחוקים, בהתרשמות אישית, בקריאה בספרים או בשמיעה מפיו. הוא עודד תלמידים להכיר מקרוב גדולי ישראל ולהשתתף בשיעוריהם. היינו חוזרים בפניו על שיעוריו של תושב הרובע שלום רוזנבליט שניתנו בלילות שבת בבית כנסת הרמב"ן, במוצאי שבת היינו יושבים בביתו של הרב צבי יהודה קוק ובשיעורו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל בבי"כ היזדים. שיעור מיוחד ניתן לתלמידי ישיבת הכותל, מדי יום ששי בצהרים, בביתו של הרב שלמה פישר במאה שערים.

בעשירי לחודש אייר, הסתלק הרב הדרי לבית עולמו, עזיבתו הותירה בנו חלל עמוק בו מהדהדת צוואתו להגדיל את עולם התורה הירושלמי לאור חזון הגאולה. יהי זכרו ברוך.

הכותב הוא בוגר ישיבת הכותל וקצין במשטרת ישראל

מאז פטירתו של ראש הישיבה ויקיר העיר ירושלים, הרב הדרי זצ"ל, בחודש אייר האחרון חיפשו תלמידיו בישיבת הכותל דרך לתעל את הכאב על פטירתו והחליטו להנציח את זכרו בבניין הישיבה והגדלתה. השבוע, בו חל יום הולדתו של הרב הדרי זצ"ל יוצאת ישיבת הכותל בקמפיין מימון המונים לזכרו של הרב.

התרומות לקמפיין יסייעו לישיבה להגדיל ולהרחיב את אוצר הספרים ולהקים מערכת מידע מתקדמת שתאפשר לאלפי תלמידי הישיבה ובוגריה, בארץ ובעולם, לימוד מעמיק ומקיף המחובר לתורת ירושלים. תמיכה בפרויקט היא שותפות אמת בהגדלת כבוד התורה ולומדיה, שותפות פעילה בבניין ציון וירושלים ובהתפתחות ישיבת הכותל.

לתרומה ולהצטרפות: http://bit.ly/2P22wbl