עו"ד מואשם במעילה בכספי נאמנות

עורך דין מתל אביב מואשם שמעל במיליוני שקלים מאות אלפי דולרים ועשרות אלפי ליש"ט שהופקדו בידיו כנאמן בעסקת קומבינציה במקרקעין.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ג' בכסלו תשע"ט

עו"ד מואשם במעילה בכספי נאמנות-ערוץ 7
מעל במיליונים
Thinkstock

כתב אישום הוגש היום (ראשון) לבית משפט השלום בתל אביב נגד עו"ד אבנר מנוסביץ', תושב העיר בן 82 ונגד משרד עורכי הדין שבבעלותו.

מנוסביץ' מואשם בשני אישומים של גניבה בידי מורשה וכן מואשם ביחד עם חברת עורכי הדין שבבעלותו בעבירות של שימוש במרמה, ערמה ותחבולה לפי פקודת מס הכנסה.

לפי כתב האישום, בין השנים 2007-2013 שימש מנוסביץ', שהיה עורך דין וחבר בלשכת עורכי הדין, כנאמן בעסקת קומבינציה בין בעלי מקרקעין בהרצליה לבין חברה יזמית. במסגרת תפקידו זה הוסכם כי לרשותו יופקדו כספי המשקיעים לשם מימון עסקת הקומבינציה. בנוסף, הוסכם כי מנוסביץ' יפתח חשבון נאמנות ייעודי לצורך מימוש הפרויקט, ולתכלית זו בלבד, אשר אליו יופקדו כספי המשקיעים.

על פי האישום הראשון, בהתאם לתנאי הפרויקט העבירו כל אחד מהמשקיעים סכומים הנעים בין 500,000 ש"ח ל- 800,000 ש"ח למנוסביץ' בנאמנות ולהפקדה בחשבון הנאמנות. בנוסף, ובנפרד, העבירו המשקיעים למנוסביץ' את שכר טרחת עו"ד. סך הכספים אשר נמסרו לו בנאמנות הוא 3,200,500 ש"ח, 240,000 דולר ארה"ב ו-35,200 לירה שטרלינג.

בניגוד לחובתו כנאמן, מנוסביץ' השתמש במרבית הכספים, למטרותיו האישיות, אשר אינן מימון הפרויקט, וזאת ללא ידיעתם או אישורם של המשקיעים. בין היתר, הוא השתמש בכספי המשקיעים לשם מימון הוצאות משרדו, משכורתו וכן תשלום עבור חובותיו הקודמים שאינם קשורים לפרויקט.

בנוסף, מנוסביץ' פעל בדרכים שונות על מנת להקשות על המעקב אחר שימושו בכספים ולטשטש את שימושו בכספי המשקיעים, בין היתר, על ידי כך שלא פתח חשבון נאמנות מלווה לפרויקט כפי שהתחייב, הפקיד כספי המשקיעים בחשבונות בנק רבים ובבנקים שונים, ערבב את כספי המשקיעים בכספים אחרים אשר אינם קשורים לפרויקט, פתח חשבונות ספציפיים למשקיעים, בניגוד להסכם, והעברות כספים שאינם קשורים לפרויקט מתוכן ואליהם, העביר כספים של חלק מהמשקיעים לתוך חשבונות נאמנות של משקיעים אחרים ועוד. מתוך כלל הכספים הנאשם עשה שימוש למטרות הפרויקט רק במיעוטם של הכספים, בסך של 480,733 ש"ח.

בסופו של דבר גנב מנוסביץ' כספים בסך 2,719,767 ש"ח, 240,000 דולר ארה"ב ו-35,200 לירה שטרלינג, אשר הופקדו אצלו כמורשה על מנת שיעשה בהם שימוש בנאמנות עבור המשקיעים מימון הפרויקט ונטל אותם לעצמו. כתוצאה מהפרת חובת הנאמנות של מנוסביץ' וממעשיו, איבדו המשקיעים את כל כספם.

לפי האישום השני, לאור יציאה של משפחה אחת מהפרויקט ומכירת חלקה במקרקעין, גייסה החברה היזמית רוכשים אשר יועדו לרכוש את המקרקעין של המשפחה בשמונה חלקים שווים. על פי ההסכם בין החברה היזמית לבין הרוכשים, הופקדו הכספים בנאמנות אצל מנוסביץ' לתכלית היחידה של רכישת חלקה של אותה המשפחה במקרקעין. לצורך מימוש עסקה זו, נקבע כי מנוסביץ' יפתח חשבון נאמנות אליו יופקדו כספי הרוכשים עד למועד בו יועברו למשפחה לשם רכישת חלקה במקרקעין. בהתאם לתנאי עסקת המכר, העביר למנוסביץ' כל אחד מהרוכשים סכום הנע בין 940,000 ש"ח ל- 1,200,000 ש"ח, לשם הפקדה בחשבון הנאמנות. בנוסף, ובנפרד, העביר כל אחד מהרוכשים למנוסביץ' שכר טרחת עו"ד.

מנוסביץ' פעל שלא כדין בכך שבניגוד לחובתו כנאמן, מעת קבלת הכספים שהעבירו אליו ששת הרוכשים בנאמנות, עשה הנאשם שימוש שלא כדין בכספים שהעבירו לו הרוכשים, למטרותיו האישיות אשר אינן רכישת המקרקעין וזאת ללא ידיעתם או אישורם של הרוכשים. בין היתר, השתמש הנאשם בכספי הרוכשים לשם מימון הוצאות משרדו, משכורתו וכן תשלום עבור חובותיו הקודמים שאינם קשורים לפרויקט. הוא אף פעל בדרכים שונות על מנת להקשות על המעקב אחר שימושו בכספים ולטשטש את שימושו בכספי הרוכשים שלא למטרות לשמן הופקדו בידיו. כך גנב מנוסביץ' כספים בסך של 6,075,000 ש"ח אשר הופקדו אצלו בנאמנות. כתוצאה מהפרת חובת הנאמנות איבדו ששת הרוכשים את כל כספם.

באישום השלישי, הנאשם וחברת עורכי הדין שבבעלותו מואשמים בריבוי עבירות של שימוש במרמה, ערמה ותחבולה (עבירה לפי פקודת מס הכנסה). הכספים שגנב הנאשם מהמשקיעים והרוכשים, כמתואר באישומים 1 ו-2, יצרו אצל הנאשמים מקור הכנסה נוסף בלתי חוקי, עליו לא דיווחו כלל לרשויות המס. במהלך שנות המס 2007-2012 הפיקו הנאשמים הכנסות ממקור ההכנסה הנוסף בסכום כולל של כ- 8,794,767 ₪, 240,000 דולר ארה"ב ו-35,200 לירה שטרלינג – עליהן נמנעו מלדווח כדין.