בנק ישראל: סוף לרכישות המט"ח הגדולות

תכנית רכישות המט"ח שהחלה בשנת 2013 תגיע לסיומה בסוף השנה הנוכחית, לקראת הקמת "הקרן לאזרחי ישראל" הצפויה להתבצע בשנת 2019.

ערוץ 7 , ד' בכסלו תשע"ט

מפסיקים לרכוש דולרים
מפסיקים לרכוש דולרים
צילום: iStock

לקראת הקמתה של "הקרן לאזרחי ישראל" בשנת 2019 הודיע בנק ישראל כי מתחילת השנה הבאה יעצור את תוכנית רכישות המט"ח.

בשנת 2013 החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, על רקע ייסוף חד, על תחילת תכנית רכישות מט"ח שנועדה לקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין.

באותה העת הוועדה ציינה כי התכנית תיבחן מחדש עם הקמת "קרן העושר" ("הקרן לאזרחי ישראל"), שהייתה צפויה אז להתחיל לפעול במהלך 2018. מדי שנה, הודיע בנק ישראל מראש מה יהיה הסכום שבו ירכוש מט"ח במהלך השנה, במסגרת תכנית זו.

"הקרן לאזרחי ישראל" מתוכננת לקום בשנת 2019, ועל פי ההערכות העדכניות צפויה להתחיל להשקיע כספים בחו"ל בשנת 2020.

לאור זאת, החליטה לאחרונה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל לסיים החל מ-2019 את התכנית, ולא לרכוש מט"ח בסכום שנקבע מראש.

עם זאת נאמר בהודעת בנק ישראל, "הוועדה מדגישה, שפעולות בשוק מט"ח הן חלק חשוב מארגז הכלים המוניטריים שבידי בנק ישראל, ולכן הבנק ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין, אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים, או כאשר שוק מט"ח אינו מתפקד כיאות".​