יוגבר הפיקוח על מחליפי מט''ח

מחליפי מט''ח (צ'יינג'ים) ושאר נותני שירותים בנכסים פיננסיים יחויבו בדיווח מיוחד לרשות המסים על פעילות לקוחותיהם.

רעות הדר , ה' בכסלו תשע"ט

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום (שלישי) תקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים, (צ'יינג'ים), לרבות המרות מטבע, החלפות מטבע, ניכוי צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב ועוד, בדיווח לרשות המסים על פעולות בסכומים העולים על 50 אלף שקלים חדשים.

רשות המסים טוענת כי נותני שירותים מסוג זה משמשים פעמים רבות כתשתית לביצוע עבירות של העלמות מסים, בשל האפקטיביות הרבה בטשטוש מקור כספים שהגיעו לידיהם.

הניסיון הנצבר מצביע על שימוש במתן שירותים אלו בפרשיות פליליות ולצורך השתמטות מתשלום מסים בהיקפים גדולים.

על רקע זה, החליטה הרשות על הקמת צוות מיוחד אשר יפקח על העברת כספים בסכומים גדולים. צוות זה יעבד את הנתונים שיתקבלו מנותני שירותים אלו ויכוון בהתאם לצורך את עבודת הביקורת והחקירות הנדרשת.

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, אמר "אחת המטרות שלי עם כניסתי לתפקיד היא למקד מאמץ במטרה להגיע לגביית מסים שוויונית וצודקת. בנוסף לעבודת הביקורת השגרתית שהיא חלק מרכזי בעבודת הרשות, חשוב לנו לבצע ניתוח חכם של נתונים במטרה להגיע לבורות הון שחור אשר היו בשימושם של עבריינים במשך שנים".

מדובר בתיקון חקיקה שקידומו החל עוד בשנת 2013, אך הכנתו לוותה בקשיים רבים, בין היתר, בשל רצון ועדת חוקה חוק ומשפט להכניס מנגנונים המאזנים בין יעילות הפיקוח מצידה של רשות המסים, לנטל המושת על נותני שירותים אלו ולמסירת המידע על לקוחותיהם.