נראה שעבודת המידות היא נושא שכבר אי אפשר לחדש בו יותר, אבל במכון "והלכת בדרכיו" חושבים אחרת: החזרה לארץ ישראל פתחה עידן חדש ומרחבים חדשים בתחום. כאן העבודה אינה של שבירת המידות הרעות ובחירה במידות הטובות "כי צריך", אלא זיהוי "זרעי" הרצונות הטובים הנסתרים באדם "השקייתם" וטיפוחם.

המכון הוקם בשנה האחרונה על ידי אחד מראשי הישיבה הגבוהה במצפה יריחו, הרב יצחק סבתו, מתוך הכרה כי יש אחריות לבתי המדרש בישראל ליצור מתוך תורה את התוכן והדרכים לערכים בצורה יישומית.

מטרת הלימוד במכון היא לא רק להעביר אנשים תהליך התפתחות מוסרית ולמידה באופן כללי, אלא לפתח תורת מידות ייעודית סביב נושאים שונים - כמו עולם הכלכלה והמסחר, עולם התקשורת ועולמות תוכן אחרים.

גיל גוטגולד - סטודיו 90 שניות אנימציה, 90sec.co.il