עצומה: 'בצלם' - התאגדות בלתי חוקית

מעל 15 אלף ישראלים חתמו על עצומה הקוראת לרשם העמותות ולשרת המשפטים לבטל את רישומה של 'בצלם' ולהכריז עליה כהתאגדות בלתי חוקית.

תגיות: בצלם עד כאן
אלירן אהרון , י' בכסלו תשע"ט

למעלה מ-15 אלף אזרחים חתמו עד כה על עצומה שיזמו מנהלי ארגון 'עד כאן' הקוראת לרשם העמותות, עו"ד אלון בכר, ולשרת המשפטים, איילת שקד, לבטל את רישומה של עמותת 'בצלם' כתאגיד חוקי במדינת ישראל ולהכריז עליה כ"התאגדות בלתי חוקית".

העצומה נפתחה בציטוט סעיף 121 לחוק העונשין "העושה מעשה עבירה בכוונה להזיק ליחסים בין ישראל לבין מדינה, ארגון או מוסד או לעניין שיש בהם לישראל, דינו - מאסר עשר שנים; ואם ענשו על עבירה כאמור, אף בלי שהוכחה הכוונה האמורה, הוא מאסר שבע שנים או יותר, דינו - מאסר עולם".

בהמשך העצומה מתואר: "עמותת "בצלם" והעומד בראשה מר חגי אלעד, עוסקים בשנים האחרות בשיטתיות בניסיונות פגיעה במדינת ישראל בזירה הבינ"ל, בקרב מדינות ידידותיות ובמוסדות האו"ם ובכך למעשה עושים שימוש בתאגיד הרשום תחת רשם העמותות בכדי לעבור על חוק זה פעם אחר פעם".

בעצומה ניתן פירוט של דוגמאות לעבירה, בניהן נאומו של מנכ"ל 'בצלם' חגי אלעד באו"ם בשנת 2016, בו קרא למועצת הביטחון של האו"ם לפעול נגד מדינת ישראל והכריז ש"הכיבוש חייב להיפסק, מועצת הביטחון של האו"ם חייבת לפעול", מכתב שנשלח מטעם 'בצלם' לשרת החוץ של האיחוד האירופי בבקשה "להבהיר לישראל מה היא עלולה להפסיד" וכן נאומו האחרון של אלעד במועצת הביטחון של האו"ם, אותו הגדיר כעוסק "בענייניה הפנימיים של המדינה, וינסה לכפות מדיניות ע"י מועצת הביטחון".

בארגון עד כאן סיכמו את הדברים: "דוגמאות אלו ורבות אחרות עולות לכדי פעילות פלילית שמבצעים נושאי משרה בתאגיד ושימוש בתאגיד עצמו לצורך ביצוע העברות. לאור האמור לעיל, ולאור הניסיונות החוזרים ונשנים של אלעד ועמותת 'בצלם' לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל, החתומים מטה קוראים לך להפעיל את סמכותך ולבטל את רישומה של עמותת 'בצלם' כתאגיד חוקי במדינת ישראל ולהכריז עליה כהתאגדות בלתי חוקית".

חתימות העצומה נאספו באתר 'DROVE', הדורש מהחותמים להזדהות על ידי נתינת מספר טלפון וכתובת מייל.

צחי דיקשטיין, סמנכ"ל ארגון עד כאן, אמר: "לפני כחודש נחצה עוד קו אדום, ולמעשה נעברה עבירה פלילית של ממש על ידי ארגון בצלם והעומד בראשו חגי אלעד, בהגיעו לאו"ם לנאום כנגד מדינת ישראל, כנגד מדיניותה של ישראל, להוציא את דיבה ואף לקרוא לאו"ם ולחברות בו לפעול פעולה של ממש כנגד ישראל".

דיקשטיין תיאר את מטרת העצומה: "אנו בארגון 'עד כאן' אספנו בתוך יומיים למעלה מ-15 אלף חתימות של אזרחי ישראל, אשר הזדהו וקראו קריאה ברורה לשרת המשפטים ולרשם העמותות, שאין סיבה שעמותה הקוראת שוב ושוב בזירה הבינלאומית לפגוע במדינת ישראל ובעצם מחרבת את יחסי החוץ של ישראל, תהיה רשומה כעמותה מן המניין", וסיים בדרישה "אנו מצפים משרת המשפטים איילת שקד ומרשם העמותות להפוך את בצלם להתאגדות לא חוקית, ולאכוף את החוק כי מי שעושה עבירה במטרה להזיק ליחסים של מדינת ישראל בעולם חובה עליו להיענש, ולהפסיק לפעול תחת חסותה של מדינת ישראל, ויפה שעה אחת קודם".