בחירות
בחירות צילום: אייסטוק

כשבוע וחצי לאחר פטירתו הפתאומית של ראש מועצת טלזסטון הרב אברהם רוזנטל, בחרה מועצת טלזסטון את יצחק רביץ לכהן כראש המועצה הזמני עד לבחירות שיתקיימו בעוד כשלושה חודשים.

לעת עתה רביץ הוא המועמד היחיד המבקש להפוך לראש המועצה הקבוע ביישוב.

השבוע פורסם מכתבם של מנהיגי הציבור הליטאי הרב חיים קנייבסקי והרב גרשון אדלשטיין לפיהם יש לבחור במועמדותו של רביץ.

"לקראת הבחירות שיתקיימו בקרייתכם, הננו להביע דעתנו שעל כל אחד ואחר להצביע ולהשפיע ולפעול עבור הרב יצחק רביץ לראשות המועצה"., כתבו הרבנים

"ידו רב לו בהרמת קרן התורה ובניסיונו הרב יזכה בס"ד לפעול למען הקריה בכל העניינים וזכות גדולה שמורה בהשכמת השלום והאחדות בקרייתכם", הוסיפו.

במכתבם התריעו הרבנים מפני שאננות. "וחס ושלום לפרוש מהציבור ולפעול אחרת מזה.. וכל הפועלים והמסייעים בזה, יזכו לבנים תלמידי חכמים", חתמו את מכתבם.