אלה חוקי טראמפ לכתבי הבית הלבן

לאחר ההתנגשות עם כתב CNN, לעיתונאים מותר לשאול רק שאלה אחת בכל מסיבת עיתונאים עם הנשיא האמריקני.

גיא כהן , י"ג בכסלו תשע"ט

טראמפ ועיתונאים מחוץ לבית הלבן
טראמפ ועיתונאים מחוץ לבית הלבן
צילום: רויטרס

הבית הלבן פרסם את הכללים החדשים להתנהגות כתבים במסיבות עתונאים ותדרוכים.

הכללים גובשו לאחר שאישור הכניסה הקבוע נשלל מכתב CNN, ג'ים אקוסטה, למשך כשבוע. בית משפט קבע שהליך השלילה לא אפשר לכתב להציג את הצד שלו ולכן הורה להחזיר לו את האישור.

אלה הכללים:

1. עיתונאי שקיבל רשות לשאול שאלה ישאל שאלה אחת ואז יוותר על הבמה לטובת העתונאים האחרים.

2. לשיקולו של הנשיא, או איש סגל אחר שעונה על שאלות, לאפשר גם שאלת המשך לשאלה הראשונה. אם ניתן אישור כזה, ישאל העיתונאי את שאלת ההמשך ואז יוותר על הבמה לטובת העיתונאים האחרים.

3. "ויתור על הבמה" כולל את העברת המיקרופון לצוות הבית הלבן, כדי שזה יעבירו לעתונאי הבא.

4. אי עמידה בכל אחד מהכללים עלול להוביל להשעייה או ביטול של תעודת הכניסה הקבועה של העיתונאי.

בקרב העעתונאים יש הטוענים כי הכללים הללו יאפשרו לנשיא טראמפ או לדוברת הבית הלבן למסור מידע לא-נכון, ולמנוע מעיתונאים לשאול שאלות נוספות כדי לברר את העניין.