אלאור אזריה
אלאור אזריה Photo by Avshalom Sasoni/POOL

אלאור אזריה ובני משפחתו הופתעו לקרוא הבוקר (חמישי) בכלי התקשורת על דחיית ערר שהגיש אלאור לאגף לרישוי כלי ירייה נגד ההחלטה על דחיית בקשתו לקבל רישיון נשק.

הלוחם לשעבר שישב בכלא ומשפחתו נדהמו לשמוע את ההחלטה מהתקשורת, שכן הם לא קיבלו כל תשובה רשמית.

גם במשרדו של עו"ד עדי קידר מארגון חוננו אשר מייצג את אלאור בערר לא התקבלה כל תשובה רשמית. המשפחה אף התקשרה מיד לאחר הפרסומים לאגף לרישוי כלי ירייה, שם נמסר להם כי לא התקבלה כל החלטה, וכי אין החלטה לא שלילית ולא חיובית.

בעקבות הדברים הגיש אביו של אלאור, צ'רלי, תלונה בעניין למחלקה לחקירות שוטרים. בנוסף, שלח עו"ד קידר דרישה לשר לביטחון פנים גלעד ארדן לפתוח בבדיקה.

"לוחם צה"ל (במיל.) אלאור אזריה הגיש ערר על דחיית בקשתו לקבלת רישיון נשק. בערר נימקנו את הסיכון הממשי הקיים כלפי חייו של אלאור בעקבות האיומים כלפיו וכן נימוקים נוספים אשר לטעמנו מצדיקים לאפשר למרשי להחזיק ברישיון נשק אישי", פתח עו"ד קידר את מכתבו.

"גם אלאור ומשפחתו וגם במשרדו של הח"מ לא קיבלו כל תשובה לערר. בנוסף, משיחה שערך אלאור היום 18/11/22 בסמוך לשעה 11:00 עם מנהלת המוקד הטלפוני של רישוי כלי הירייה נמסר לו כי טרם התקבלה תשובה בערר שהגיש – לא חיובית ולא שלילית.

״חרף כל האמור, נדהמנו הבוקר לראות ולשמוע כי החל משעה 9:00 בבוקר, החלו להופיע בכלי
התקשורת ידיעות לפיהם הערר שהוגש נדחה״, נכתב.

בהמשך תוקף קידר את המשטרה על הדלפת ההחלטה לתקשורת. "בימים טרופים אלו בהם עסוקה המשטרה ביחצ״נות ובבדיקות פוליגרף, ממשיכה המשטרה להתנהל בדיוק באותו אופן ומדליפה לתקשורת פרסומים כוזבים. הדברים חמורים כשבעתיים שמדובר בחיי אדם ובבקשה של אדם פרטי.

ףבנסיבות האלו, אבקשך לקיים בדיקה דחופה מי הוא זה, ואי זה הוא אשר הדליף את עניינו של מרשי לתקשורת", דרש קידר מהשר לביטחון הפנים.

לסיום ביקש קידר להעביר את כלל המעורבים פוליגרף. "נבקש כי כל המעורבים בעניין, לרבות דוברת המשטרה, יעברו פוליגרף בעניין. נציין כי אין זו הפעם הראשונה בה משטרת ישראל לכאורה מדליפה חומרים אישיים בעניינו של אזריה, בימים אלו מנהלת המחלקה לחקירות שוטרים חקירה בעניין על מקרה עבר דומה״.

ממשטרת ישראל נמסר: ''הגוף האמון על מתן רישיון אזרחי להחזקת כלי ירייה בישראל, הוא האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים. משטרת ישראל מגישה לאגף לרישוי כלי ירייה במשרד לבט"פ את חוות דעתה המקצועית בנוגע למסוכנות הפלילית של מבקש הרישיון. לצורך גיבוש חוות הדעת, המידע הפלילי האישי של כל מבקש נבחן באופן פרטני. מטבע הדברים לא נדון במידע פלילי על אזרחים בכלי התקשורת''.