"דקת תורה" לפרשת וישלח

דבר תורה קצר לפרשת וישלח מאת הרב זכריה רבינוביץ מישיבת שעלבים.

ערוץ 7 , ט"ו בכסלו תשע"ט