בוורלי הילס נגד Airbnb

מועצת העיר בוורלי הילס קוראת פה אחד להחרים את Airbnb המחרימה אם לא תחזור בה ממדיניותה

ערוץ 7 , י"ז בכסלו תשע"ט

בוורלי הילס
בוורלי הילס
צילום: אייסטוק

מועצת העיר בוורלי הילס שבקליפורניה מגנה את החלטת חברת Airbnb להסיר מהאתר שלה את רשימת הדירות ויחידות הנופש בהתנחלויות.

"אנו מוצאים את הפעולה של חברת Airbnb מצערת. בשם התושבים שלנו, ההחלטה הזאת, שעברה פה אחד, משקפת את המחויבות המתמשכת של המועצה לישראל ולחשיפת שנאה בכל מקרה שהיא קיימת", צוטט ראש העיר של בוורלי הילס ג'וליאן גולד בעיתון "ידיעות אחרונות.

"חברת Airbnb לא רצויה בבוורלי הילס כמו גם המדיניות שלה, המבוססת על סטנדרטים כפולים אנטי־יהודיים", הוסיף סגנו ג'ון מיריש. "שנאת יהודים היא מחלה. אנו מנסים לחסן אחרים נגדה וצריכים להגן על עצמנו מפני השפעותיה".

"בוורלי הילס היא יעד תיירותי בינלאומי עם מבקרים מכל רחבי העולם. Airbnb הוא שירות השכרת דירות עם השפעה משמעותית בכל העולם. הואיל והחלטת החברה להסיר את כל הבתים בהתנחלויות היהודיות שבגדה המערבית ממחישה שנאה, דעה קדומה, בורות וצביעות, הואיל ופעולת החברה מנוגדת לערכים שחשובים לנו בבוורלי הילס, הואיל ולדעות קדומות ואפליה המבוססות על דת אין מקום בחברה שלנו, במדינה ובעולם - מועצת העיר מתנגדת להחלטה המפלה.

אנו קוראים לחברה המחרימה לתקן את החלטתה חסרת הכבוד לארץ ישראל ולהחזיר את השירותים המקוריים באופן מיידי. אם לא תנהג כך - אנו קוראים לכל אזרחי העולם להחרים אותם עד שיחזרו בהם מהפעולות האנטישמיות הנתעבות".