"מר ברק טרוד" ויומניו נשארים נסתרים

מזה למעלה משנה מעוכבת מסירת יומניו של אהוד ברק מתקופתו כשר ביטחון. בימים אלה הובהר: הוא עסוק מכדי לבדוק את היומנים ולאשר פרסום.

תגיות: אהוד ברק
ערוץ 7 , י"ח בכסלו תשע"ט

"מר ברק טרוד" ויומניו נשארים נסתרים-ערוץ 7
אהוד ברק
צילום: פלאש 90

מאז אוגוסט 2017 מבקשת מערכת העיתון 'ישראל היום' לקבל את פרטי לוח הזמנים של אהוד ברק בתקופת כהונתו כשר ביטחון, בהתאם למתחייב בחוק, ואולם עד כה לא נמסרו הפרטים. בימים האחרונים קיבלה מערכת העיתון תשובה מפתיעה מהממונה על חופש המידע במשרד הביטחון.

על פי דיווח העיתון הממונה על חופש המידע במשרד הביטחון, דינה פוליאק, השיבה לבקשה כי "מאחר שהיומנים משלבים ענייני עבודה ועניינים פרטיים במקביל - עלינו להעביר את היומנים לבדיקתו ולהתייחסותו של מר ברק. מאחר שמר ברק היה טרוד במעבר דירה ואף שהה לפרקים בחו"ל, לא הצלחנו לתאם את העברת היומנים אליו לבדיקה".

עוד כתבה פוליאק: "אנו מאמינים כי היומנים יועברו אליו בשבוע הבא ולאחר בדיקתו וטיפולנו בהערותיו, אם תהיינה, יועברו אליך היומנים".

העיתון מציין כי על פי חוק רשות ממשלתית מחויבת למסור מידע הנכלל בחוק בתוך 30 יום. במקרים חריגים היא רשאית להאריך את התקופה ב־30 עד 60 ימים נוספים. העיתון אכן קיבל בקשה להארכת תקופת ההמתנה ובה נכתב כי "איתרנו את יומני ברק לשנים 2011-2009. המידע שאותר כולל, להערכתנו, כ־750 ימי עבודה שאותם עלינו לבחון ולבדוק, לבחינת אפשרות מסירת המידע".

הממונה על חופש המידע במשרד הביטחון כתבה אז כי "על מנת שניתן יהא למסור את המידע, עלינו להשקיע בבדיקת החומר ובטיפול בו כ־100 שעות עבודה", ונדרש תשלום מסוים, שאותו שילמה מערכת 'ישראל היום' מיידית. בהמשך הגיעו הודעות נוספות, לפיהן עושים "כל מאמץ על מנת לסיים את הטיפול בהקדם". החודשים נקפו אך היומנים לא נמסרו לפרסום.

העיתון מציג את תגובת המשרד ולפיה "בהתאם לחוק, משרד הביטחון מחויב להעביר למר ברק, כצד ג', את היומנים שאותרו ונבדקו על ידי גורמי אבטחת מידע, ולקבל את עמדתו ביחס למסירתם, ורק בתום התהליך ניתן יהיה למסרם".