Airbnb
AirbnbReuters

השר לנושאים אסטרטגיים גלעד ארדן פנה למושלים בארצות הברית בבקשה להטיל סנקציות כלכליות על ענקית השכרת הדירות Airbnb ולהתבטא נגדה, לאחר שהחליט להסיר מהאתר שלה כ-200 יחידות דיור ביהודה ושומרון.

השר ארדן ביקש מחמישה מושלים אמריקניים לבחון צעדי חקיקה נגד תנועת החרם במדינתם, להתבטא נגד החלטת Airbnb ולנקוט צעדים כלכליים נגד החברה.

המכתבים נשלחו למושל ניו יורק אנדרו קואומו, למושל קליפורניה ג'ף בראון, למושל אילינוי ברוס ראונר, למושל מיזורי מייק פרסון ולמושל פלורידה רון דה-סנטיס.

"כשר האחראי על המערכה נגד ה-BDS, ברצוני להסב את תשומת ליבך להודעה של חברת Airbnb לפיה היא תסיר מהאתר שלה עסקים ישראליים הממוקמים ביהודה ושומרון", כתב ארדן. ''בכך החברה מאמצת את הפרקטיקות והנרטיבים האנטישמיים של תנועת ה-BDS. ה-BDS אינה תנועה המעוניינת בקידום השלום או עתיד טוב יותר לפלסטינים, אלא בעשיית דמוניזציה ובאפליה כנגד מדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזה"ת ובעלת הברית החזקה ביותר של ארה"ב באזור".

עוד כתב ארדן: "המדיניות של Airbnb הנה מדאיגה במיוחד כשמבינים שהיא מכוונת אך ורק כלפי ישראל. מדיניות כזו אינה מיושמת כלפי אף אזור אחר בסכסוך. מדובר בפרקטיקה אנטישמית (בתקווה שלא בכוונה) של יישום אמות מידה כפולות כלפי ישראל, שאינן נהוגות כלפי אף מדינה אחרת.

''אני מבקש שתתבטא כנגד החלטת airbnb, ושתנקוט בכל צעד רלוונטי נוסף, כולל צעדים הנוגעים לקשרים המסחריים בין החברה לבין המדינה שלך ועובדי המדינה במדינתך", הוסיף השר.