When A Yeshiva Builds A CommunityEliran Aharon

הרב אליעזר ולדמן, ראש ישיבת ההסדר "ניר" בקרית ארבע, חוזר אחורה בזמן לימי הקמת הישיבה, שהפכו מבחינתו לימים היסטוריים.

"הישיבה הזאת הוקמה בצורה מיוחדת ואין עוד ישיבה בארץ שהוקמה בצורה כזאת. כשאנחנו החלטנו אחרי מלחמת ששת הימים שצריך ליישב את חברון באנו הנה לליל הסדר בשנת תשכ"ח. לא היה לנו אישור ממשלתי לכך, אבל על פי הצעת יגאל אלון ע"ה, שאמר לנו אל תחכו לאישור - הציונות פועלת רק בדרך של קביעת עובדות, באנו לכאן", מספר הרב בראיון לערוץ 7.

במשך חודש ימים דנה ממשלת ישראל במצבם של היהודים שהתיישבו בחברון. "כיוון שיגאל אלון וחברו ישראל גלילי שהיו חלק מהממשלה של מפא"י תמכו בנו והשרים הדתיים שלנו תמכו בנו ומנחם בגין תמך בנו, היינו אופטימיים".

"מנחם בגין רצה שזו תהיה הצבעה פה אחד ושאף אחד לא יתנגד ועל כן ההצעה הממשלתית היתה
לא להכיר ביישוב, אלא להכיר בהקמה מחדש של הישיבה בחברון, ישיבה שהיתה קיימת לפני תרפ"ט. שכנעו את שרי השמאל שישיבה ניתן להזיז ממקום למקום", מוסיף הרב ולדמן.

הוא מציין כי ההליך הזה יצר מציאות חדשה. "בדרך כלל יישוב מקים ישיבה - הפעם ישיבה הקימה יישוב. קיבלנו את ההחלטה וידענו שאם נכניס רגל לחברון לא יוציאו אותנו. וכך הוקמה הישיבה הזאת שנקראה בתחילת הדרך ישיבת מתנחלי חברון ואחר כך - כאשר שינו מבחינה מוניציפלית את השם של היישוב שלנו לקרית ארבע - הישיבה נקראת ישיבת קרית ארבע".

בשנים האחרונות עברה הישיבה צמיחה משמעותית ובית המדרש הגיע לתפוסה מלאה וצר מלהכיל את כל התלמידים.

עקב כך הוחלט "לעלות קומה", להרחיב את ספסלי בית המדרש. לשם כך נדרש שיפוץ נרחב ומקיף, בניית תשתיות חדשות, על מנת להיכנס לבית מדרש מחודש ומאיר פנים.

ביממה האחרונה החל קמפיין גיוס התרומות של ישיבת ניר בקרית ארבע-חברון למשך 30 שעות שמטרתו לגייס מיליון שקלים שיהפכו לשלושה מיליון שקלים הודות לתורמים שהתחייבו לשלש כל שקל שיגוייס מהציבור הרחב.

המטרה היא להתחיל את השיפוצים כבר בחודש הקרוב על מנת לאפשר מקום בבית המדרש לקבוצה גדולה של בחורי הישיבה החוזרים משירותם הצבאי במסגרת ההסדר.

גיוס ההמונים נעשה בשיתוף תלמידי ובוגרי הישיבה. הרב נעם ולדמן, ראש הישיבה כיום, ובנו של הרב אליעזר ולדמן מייסד הישיבה אמר "קראנו למבצע זה 'עולים קומה' כיון שהוא מסמל את העליה הרוחנית אותה אנו חווים, ומשהתרבו התלמידים, הישיבה חייבת לשוב לבית המדרש הגדול שישופץ ויתאים להתפתחותנו ובכך להנכיח את קדושת התורה ברחבות, בקרית ארבע. היו שותפים עמנו בהגדלת לימוד התורה וישוב ארץ ישראל".