הרב אייל קרים: על פי ההלכה, אין מניעה שאישה תשמש כמשגיחת כשרות

הרב הראשי לצה"ל הפיץ אגרת קצרה לרבנים הצבאיים בעקבות ידיעה בתקשורת על כך שצה"ל יחל לגייס נשים לתפקידי משגיחות כשרות.

הרב תא"ל אייל קרים , כ"ב בכסלו תשע"ט

הרב אייל קרים: על פי ההלכה, אין מניעה שאישה תשמש כמשגיחת כשרות-ערוץ 7
הרב אייל קרים
צילום: הלל מאיר/TPS

בעקבות ידיעה תקשורתית שפורסמה בדבר שילוב משגיחות כשרות בצה"ל, קיבלתי מספר פניות ושאלות. אשמח להעמיד דברים על דיוקם, ולשתף אתכם בהחלטה שהתקבלה בנושא.

ראשית אציין, שהידיעה אודות החלטה חדשה שהתקבלה כעת בהתערבות גורמים אלה או אחרים –אינה נכונה כלל ועיקר. ההחלטה בדבר גיוס משגיחות כשרות לשורות הרבנות הצבאית התקבלה על ידי (בתפקידי הקודם, כרמ"ח הרבנות) לפני כחמש שנים.

ההחלטה אמנם לא יצאה אל הפועל כתוצאה מחוסר היענות, אך עמדת הרבנות הצבאית בנושא אינה חדשה, ולא השתנתה מאז נדרשנו לבחינת הנושא לפני כחמש שנים.

על כל פנים, להלן עיקרי הדברים:

א. על פי ההלכה, אין כל מניעה שאישה תשמש כמשגיחת כשרות. לומדי הדף היומי החלו היום בשעה טובה את לימוד מסכת חולין; יעויין, למשל, בתוספות הראשון במסכת שם הובהר שאין כל הבדל בין איש לאישה בנושא הנאמנות על הכשרות.

ב. בצה"ל קיים מחסור מתמשך במשגיחי כשרות. המקצוע איננו פופולארי, וכמו כן על פי גדרי ההלכה הוא יכול להתבצע אך רק על ידי חיילים (וחיילות) שומרי מצוות. הליך "פסילת המקצוע" לחיילים שאינם עונים להגדרה זו מתבצע מדי פעם, וכאמור, קיים מחסור משמעותי בכוח אדם.

ג. בשנים האחרונות ישנה בצה"ל מגמה הולכת ומתרחבת של אזרוח מטבחים, בעיקר במחנות העורפיים. מטבחים אלה מופעלים על ידי אזרחים, ומטבע הדברים מועסקות בהן גם עובדות מטבח רבות, ולעיתים הרוב הוא רוב נשי. לפיכך, מבחינת האווירה במטבח וגדרי הצניעות, קיים ערך גדול לשיבוץ משגיחות כשרות בנות, ולא משגיחים בנים, במטבחים מסוג זה.

קראתי חלק מן הביקורות שהושמעו היום, והן מבוססות על תיאור המציאות המוכרת לנו במטבחים המופעלים צבאית מקצה לקצה, אך הן אינן תואמות את המציאות במטבחים המאוזרחים ודומיהם.

ההחלטה בדבר קליטת משגיחות הכשרות, שהתקבלה כאמור לפני כחמש שנים, קובעת שמי שאכן תתאים לתפקיד ותעמוד בדרישות הרבנות הצבאית, תשובץ במטבחים שבהם תוכל לשרת שירות משמעותי, תוך בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים.

במידה ובעתיד הקרוב יימצאו החיילות המתאימות לתפקיד, אנו נברך על כך.

כל טוב, וחג אורים שמח לכם ולבני משפחותיכם!
איל קרים