הרבנים הראשיים בכותל
הרבנים הראשיים בכותל צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

בראיון ליומן ערוץ 7 מתייחס עורך הדין דורון טאובמן, מנסח עמדתה ומחאתה של הרבנות הראשית על עמדת פרקליטות המדינה בסוגיית הכותל המערבי, מחאה שאותה הגישה הרבנות לבג"ץ בסוף השבוע שעבר.

"עניין סדרי תפילה בכותל זה לא עניין שפיט. זה עניין תרבותי", פותח עו"ד טאובמן בסקירת הליקויים שהובילו לעצם קיומו של דיון משפטי בסוגיה. "הרי בית משפט עליון לא ידון ולא יחליט אם מותר להיכנס לאל אקצה עם נעליים. כך הוא גם לא צריך להתערב בענייני סדרי התפילה בכותל. זה עניין שצריך לאפשר לפוליטיקה או ליחסי הכוחות בארץ".

טאובמן מציין כי את העמדה הבסיסית הזו, שמעקרת מעצם קיומו את הדיון המשפטי בסוגיה, אמרה הרבנות הראשית כבר לפני כשנה וחצי או שנתיים, והוא עצמו אף פרסם את הדברים במפורט לאורך כשלושים עמודי מענה ועמדה.

"אמרנו שזה לא עניין של בית משפט לעסוק בו והדבר מופיע גם בפסקי דין. לאורך עשרות שנים יש פסקי דין שקובעים שסכסוך שבין כנסיות שונות אינו מעניינו של בית משפט. רק כשמדובר בכותל בית משפט נכנס לעניין בשל הלחץ והמחאות הקולניות של נשות הכותל. משדן בכך בית משפט אנחנו חייבים לומר לו שאין לו סמכות לדון בכך, וגם אם אתה מחליט להתערב הרי שלרבנות יש את הסמכות לקבוע סדרי תפילה בכותל המערבי. יש כאן סוג של מסורת שצריך לנסות ולדבוק בה".

"תאמרו מה קורה עם אוכלוסייה רפורמית שרוצה להתפלל. הכותל פתוח בפניהם. אין כאן שום עניין של הפליית נשים כי גם הגברים מובדלים מהנשים. זו הפרדה מגדרית בשם תפיסת ההלכה הנהוגה מדורי דורות. הרפורמים צריכים לקבל על עצמם את כללי המשחק ואת המכנה המשותף הרחב ביותר כדי לאפשר חיים ביחד. הם יכולים להתפלל בהפרדה בעוד האורתודוקסיה לא מאפשר תפילה במעורב. אם תיוחד רחבה לתפילה מעורבת אנחנו מדירים מכך את האורתודוקסים".

בדבריו מציין עו"ד טאובמן כי "הכותל לכל אורכו הוא מקום קדוש" וכי מתעדים היסטוריים ומורי דרך, גם כאלה שאינם יהודים, מספרים על תפילת יהודים שהתקיימה במקום ובנפרד.

על דבריו אודות היכולת של רפורמים להתפלל בנפרד בעוד האורתודוקסים אינם יכולים להתפלל בנפרד נשאל עו"ד טאובמן אם הברים אינם מזכירים את המפגש המפורסם בין החזון איש לבן גוריון ובו עלה משל העגלה המלאה אל מול העגלה הריקה, משל שנדמה שכבר אינו מקובל כיום בחברה הישראלית שאיש בה, דתיים כחילוניים, רפורמים כאורתודוקסים, אינו מוכן להגדיר את עצמו כעגלה ריקה.

"אני חלילה לא אומר שעגלה של מישהו היא ריקה", מדגיש טאובמן ומבהיר כי השאיפה היא למנוע את פיצולי ופירודי העם היהודי למחלקות ולסיעות נפרדות. "הכותל המערבי אינו משאב ציבורי של שנה זו, כפי שמתייחסים אליו היום. אולי נחלק גם לעדות שונות? אם רוצים את המפריד אפשר למצוא אותו בנקל. בכותל המערבי כולם מתפללים יחד תוך התחשבות בכמה כללים בסיסיים שמאפשרים חיים משותפים. כולם מוזמנים להתפלל וצריך לשמור על כמה כללים בסיסיים ולא לחלל את קדושתו של המקום כפי שרוב המתפללים שם רואים את הדברים".

סעיף מרכזי נוסף בעמדת הרבנות הראשית נוגע להחלטה שלא לזמן את הרבנים הראשיים או את השר לענייני דתות כגורמים המובילים את הסמכות הרלוונטית להציג את עמדתם. ההחלטה על מתווה הכותל התקבלה מבלי שדעתם של אלה נשמעה, והשאלה היא כיצד הדברים מתבצעים בפועל, כיצד ניתן להתעלם מעמדתם של הרבנים הראשיים והשר הממונה?

"אם רוצים לקבל החלטה מסוימת יודעים להדיר את מי שסבור אחרת", אומר עו"ד טאובמן המדגיש כי באופן טבעי על מנת לברר את סדרי ונהלי התפילה במקום היו אמורים להיות מוזמנים הגורמים הרלUונטיים ביותר ובעלי הסמכות הישירה לעניין ואלו אכן הרבנים הראשיים והשר לענייני דתות, אך לטעמו בשל מגמה ברורה להגיע לתוצאה מסוימת הוחלט פשוט שלא להזמין אותם לדיון.

האם התנהלות כזו לא מצדיקה עתירה של הרבנות הראשית לבג"ץ? עו"ד טאובמן מציין כי בסופו של יום הדברים נידונים בבג"ץ ובשל כך נכתבה חוות הדעת שנמסרה לבג"ץ בשבוע שעבר. על עתירה מטעמם של הרבנים לבג"ץ הוא משיב ואומר כי אין זה מתפקידם של הרבנים הראשיים לעתור לבג"ץ.