הרב שמואל אליהו בתמיכה בנוער הריבונות

ראיתי את נוער הריבונות חדור האמונה, מספר הרב שמואל אליהו ומברך על פעילותו להטמעת חזון הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון.

בשיתוף ״נשים בירוק״ , ג' בטבת תשע"ט

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, מצטרף לקריאה לציבור לעודד ולחזק את תנועת נוער הריבונות ופעילותה לחיזוק והטמעת חזון הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון בקרב הציבור הישראלי.

בדבריו מזכיר הרב אליהו את כנס הנוער הראשון בו השתתף ובו פגש את הנער חדור האמונה והאידאולוגיה ובעל הברק בעיניים. "הם רוצים מדינה אמתית בריאה, שלמה, נכונה ופורחת ממעיינות המים החיים של האומה".

הרב אליהו מברך בדבריו את מנהיגות תנועת הריבונות, יהודית קצובר ונדיה מטר, ומוצא בהם המשך ישיר לנפילי ההתיישבות כדוגמת הרב לוינגר זצ"ל, הרב חנן פורת זצ"ל, בני קצובר ושאר מקימי ההתנחלות ומובילות את המפעל הגדול אל קומתו הבאה קדימה.

תנועת הריבונות מקיימת ביממות אלה מבצע התרמה להטמעת והעמקת פעילות נוער הריבונות בתקופה הקרובה. בתנועה מזכירים בתודה ובהתרגשות את דבריו של הרב שמואל אליהו בכנס הנוער הראשון, שם בירך את המשתתפים וראה בהם דור העתיד של ההנהגה בישראל:

להצטרפות, תמיכה ותרומה לנוער הריבונות