מנדלבליט מעכב מענקים ליישובים ביו"ש

השר גלנט שיגר מכתב ליועמ"ש: "אם חפצים אנו להמשיך את מפעל ההתיישבות החיוני, חובתנו לאפשר את המשך מתן הסיוע הממשלתי להתיישבות".

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ג' בטבת תשע"ט

מנדלבליט מעכב מענקים ליישובים ביו"ש-ערוץ 7
השר יואב גלנט
צילום: חזקי ברוך

שר הבינוי והשיכון יואב גלנט (כולנו) שיגר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ובו ביקש ממנו לחזור בו מהחלטתו להקפיא את החלטת הממשלה שלא לפגוע במענקים ליישובים ביו״ש.

גלנט כתב בפתח מכתבו כי בישיבת הממשלה לפני שבועיים וחצי אושרה הצעתו בנושא ״מפת עדיפות לאומית לנושא בינוי ושיכון״.

"במהלך הדיון הצעתי כי הממשלה תביא את המצב הביטחוני המיוחד השורר ביהודה ובשומרון כשיקול מרכזי המשפיע באופן ייחודי על הצורך שלא לפגוע במענקי הסבסוד הממשלתיים הניתנים באזור זה".

על פי החלטת הממשלה שאושרה, ״מתן הטבות על פי החלטה זו ליישובים באזור יהודה ושומרון יהיו בכפוף להחלטת הדרג המדיני. מתוקף כך, בשל המצב הביטחוני המתמשך ועד להחלטה נוספת בעניין, במקום שבו יש פגיעה בגובה ההטבות הנהוגות באזור, הן תישארנה על כנן״.

לדברי גלנט, למרות שההצעה אושרה על ידי הממשלה, מנדלבליט "מצא לנכון שלא לאפשר את מימוש החלטתה החוקית של הממשלה תוך הטלת ספק באשר לנימוק המרכזי אותו הפעלתי במהלך הישיבה באשר למצב הביטחוני המיוחד השורר בשטחי יו״ש.

"לצערי התוודענו כולנו אמש לפיגוע הקשה בעופרה בו נפגעו שבעה ישראלים לרבות אם הרה, אנו מייחלים להחלמתם המלאה במהרה. במצב הדברים הנוכחי אין צורך בהוכחות נוספות, אם חפצים אנו להמשיך את מפעל ההתיישבות החיוני ביהודה ובשומרון חובתנו לאפשר לאלתר את המשך מתן הסיוע הממשלתי להתיישבות כדי ליצור תמריץ הולם למתיישבים אל מול איומי הטרור הפוקדים אותנו במרחב זה.

"לאור האמור לעיל, ומאחר ותהליכי הביצוע מתעכבים מיום 11/11/18, אבקשך להסיר את התנגדותך למימוש החלטת הממשלה שבנדון ולהנחות את הכפופים לך לאפשר את המשך הבניה ביהודה ובשומרון בתנאים אותם קבעה ממשלת ישראל", הוסיף השר גלנט במכתבו ליועמ"ש.