שכירות. אילוסטרציה
שכירות. אילוסטרציהצילום: ISTOCK

שרת המשפטים איילת שקד הפיצה היום (רביעי) להערות הציבור טיוטת תקנות שקיפות בתיווך נכסים להשכרה.

התקנות נחתמו כחלק מסיכום בין יו"ר סיעת כולנו ח"כ רועי פולקמן לשרה שקד. פולקמן אף ליווה את שלב ניסוח התקנות.

חוק השכירות והשאילה מסדיר, בין היתר, את התשלומים השוטפים בהם יישאו השוכר והמשכיר. בהתייחסו לדמי התיווך שהמשכיר חב למתווך אם המתווך פעל מטעם המשכיר, קובע חוק השכירות והשאילה בסעיף 25ט(ב)(3) כי השוכר לא יישא במישרין בתשלום זה.

הוראה זו נקבעה במישור היחסים שבין השוכר למשכיר. ככל שהמשכיר פעל בניגוד לחוק, הרי שמדובר בהפרת חיוב, המקימה זכות לשוכר לקבל סעד אזרחי.

ואילו חוק המתווכים במקרקעין קובע כי מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין. כעת, התקנות החדשות קובעות כי בעסקת שכירות ייכלל בהזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, גם הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם בנוגע לכל אחד מהצדדים לעסקת השכירות, שפעולת המתווך מבוקשת לגביה.

מטרת התיקון היא ליצור שקיפות ביחס לדמי התיווך המתקבלים מצדדים נוספים לעסקה. הדבר עשוי לסייע לשוכר לגלות האם משכיר, שמתווך פעל מטעמו, מטיל למעשה את עלויות דמי התיווך על השוכר, בניגוד לקבוע בחוק השכירות והשאילה.

שרת המשפטים שקד אמרה כי "מדינת ישראל צריכה להתערב כמה שפחות בעסקאות פרטיות. עם זאת, חשוב לייצר שקיפות מרבית שתאפשר לכל צד לשקול את החלטותיו בצורה מושכלת. נסיקת מכירי הנדל"ן בשנים האחרונות הציבו את השוכרים בעמדה חלשה מול משכירים, ועלינו לתת בידם את האפשרות לבדוק שלא מבצעים עסקה על גבם. אני מודה לח"כ פולקמן על שיתוף הפעולה בתקנות חשובות אלו".

ח"כ פולקמן אמר "התופעה בה מתווכי דירות גובים דמי תיווך רק מצד אחד פסולה ודורשת טיפול. לאחר בדיקה בינלאומית בסיוע מרכז 'עומק' באוניברסיטת תל אביב ולאחר פשרה עם שרת המשפטים קידמנו מתווה של שקיפות שיחייב פרסום התשלום מכל צד ובכך לעודד מיקוח וחלוקה הוגנת יותר. זהו צעד ראשון להגנה על השוכרים ובמידה והמתווכים ימשיכו לפעול באופן לא ראוי ישקלו צעדים נוספים".