עמיקם נורקין
עמיקם נורקין Photo by Tomer Neuberg/FLASH90

רונה רצתה שישראל תמשיך ותהיה מקום שטוב לגדול ולחיות בו. רונה הלכה לעולמה בערב יום שני.

כמי שהייתה שותפה מלאה למסלול החיים של אילן, לאורך עשרות שנים בחיל האוויר ובהמשך גם במשימתו הלאומית כאסטרונאוט הראשון שלנו, נחשפה והכירה רונה את הערכים המובילים של כל אלו שעוסקים בתעופה ובחלל.

אסף, יפתח, טל ונועה גם הם גדלו לתוך עולם הערכים הזה. וכך, את שביטאו אילן ואסף במסלול שירותם – שאיפה למצוינות, דיוק, מקצוענות ומיומנות, לצד נועם הליכות וגישה אנושית, את כל אלו מימשה רונה במסגרת חזון הנצחתם.

הטמעת נושא החלל, והעיסוק בתעופה ובטיסה, מעסיקים את כל אלו הבאים בשערי הכיתות והמועדונים שקרן רמון הקימה.

כל ילדה וילד הנוגעים בעולמות התוכן הללו הופכים את החברה הישראלית כולה לטובה יותר.

בהרצאותיה ובשיחותיה עם קהלים בארץ ובעולם הקרינה רונה את העוצמה הטמונה בערכים הללו, ושיקפה את השילוב שבין שקט, קור רוח וחום אנושי עם שאיפה מתמדת לשיפור ויוזמה מתמשכת להצטיינות.

לפני כחודש נפגשנו בביתה. לראשונה פגשה רונה מפקד חיל אוויר צעיר ממנה. וכך, במהלך השיחה, חשתי את הרגש האימהי שנשזר במילותיה. התפללתי שזו לא תהיה פגישתנו האחרונה.

רונה בעשייתה העניקה השראה לסובבים אותה.

רונה עיצבה וחיזקה את מורשתם של אילן ואסף, מורשת שאנו אנשי חיל האוויר מאמינים בה מאוד. משפחת חיל האוויר מחבקת את נועה, יפתח וטל.