מנדלבליט
מנדלבליטצילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט תקף הבוקר (חמישי) בנאום חריף בועידת גלובס את העברתן של הצעות חוק אותן הגדיר "בלתי חוקתיות" בכנסת.

"רשויות המדינה כולן כפופות לדין. וזאת מתוקף המשטר הדמוקרטי שלנו. זה לא בגלל בג״ץ ולא בגלל יועצים משפטיים כאלה ואחרים. מי שתוקף אותנו כשאנו עושים את מלאכתנו, ובעת האחרונה ההתקפות האלה הפכו לצערי לחזון נפרץ, תוקף למעשה את שלטון החוק, שאנחנו משמשים כסוכניו", טען מנדלבליט.

"פעולה בניגוד לחוות דעת של יועץ משפטי הקובעת מניעה משפטית, היא פעולה בניגוד לחוק", הוסיף מנדלבליט וציטט פסיקה של בג"ץ לפיה, "היועמ"ש, בפרשנותו את הדין הקיים, איננו רק 'מייעץ', הוא גם 'מפקח' על הממשלה, משמש עבורה כ'כלב שמירה' של שלטון החוק ... המשמעות איננה שהשר כפוף ליועמ"ש, אלא שהשר כפוף לחוק – ופירושו של היועמ"ש את החוק מחייב אותו".

"שלטון החוק במדינה דמוקרטית איננו נתון לבחירה. החובה לפעול לפי החוק חלה על האזרח ועל רשויות המדינה, על הממשלה ועל הכנסת. כולם כפופים לחוק. זאת השיטה הדמוקרטית. אין לנו שיטה אחרת. בנסיבות הללו, פעולה ממשלתית בניגוד לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה הקובעת מניעה משפטית – איננה יכולה להיות דבר להתהדר בו", טען מנדלבליט.

בהקשר זה תקף מנדלבליט את השתתפותם של ח"כים בעליה המחודשת לעמונה ואת אישורם של שני חוקים בניגוד לעמדת היועמ"ש, "הפרת החוק בחסותם של אנשי ציבור, כמו הצבת קרואנים בלתי חוקיים בקרקעות הרשומות בבעלות פרטית – איננה יכולה להיות מקור לגאווה. וקידום חקיקה שהיועץ המשפטי לממשלה קבע כי איננה חוקתית בשל פגיעתה בזכויות יסוד מוגנות – איננה יכולה להיות מוצגת כהישג פוליטי. לא במדינה דמוקרטית שוחרת חוק".

"שלטון החוק הוא חלק מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל. כוחו המחייב של הייעוץ המשפטי לממשלה הוא חלק מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל. פסיקת בית המשפט העליון, המפקח על עבודתן של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, היא חלק מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל", הדגיש מנדלבליט.

מנדלבליט הדגיש כי היעוץ המשפטי אינו נטל בהקשר הביטחוני אלא נכס, "תפקידנו בהקשר הביטחוני הוא להעמיד לרשות כוחות הביטחון את מרחב הפעולה המרבי האפשרי בגבולות החוק. אנחנו עושים את זה תוך שילוב ידיים עם גורמי הביטחון, אשר מצידם מבינים היטב את חשיבות המשפט גם בשדה הקרב. ההבנה הזו עולה כל העת בשיחותיי עם ראשי גופי הביטחון. כולם פה אחד סבורים שהייעוץ המשפטי הוא נכס ולא נטל. הם רוצים לדעת שהם פועלים באופן חוקי, ואנחנו עוזרים להם בכך. אנחנו עובדים ביחד למען המטרה המשותפת של שמירה על ביטחון המדינה ואזרחיה".

"בעבודה מקצועית ומאומצת, הצלחנו להראות לעולם שמדינת ישראל נלחמת בטרור לפי החוק הבינלאומי, ושמדינת ישראל גם יודעת לבדוק ואף לחקור כשצריך טענות שמופנות נגדה לביצוע עבירות – כך שלא נדרשת מעורבות של גופים שיפוטיים בינלאומיים או של ערכאות משפטיות של מדינות זרות. המאמץ הזה הצליח", הוסיף מנדלבליט.

חוזרים לעמונה