"הידרדרתם לתהום פוסט ציונית רק בכדי להדגיש שאתם אופוזיציה"

אריה אלדד בביקורת חריפה על המחנה הציוני שהצהירו שיתמכו בביטול חוק הלאום. בן כספית במילה טובה לוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון.

103FM , י"ב בטבת תשע"ט