'דגל' מנסה לפסול מינוי הסגן האגודאי

חבר מועצה מ'דגל התורה' בבית שמש פנה לממונה מחוז משרד הפנים בדרישה לפסול מינוי סגני ראש העיר ביניהם הסגן מטעם "אגודת ישראל".

מיכל לוי , ט"ז בטבת תשע"ט

בלוך עם נציגי אגודת ישראל
בלוך עם נציגי אגודת ישראל
צילום: עיריית בית שמש

קרבות החרדים בבית שמש אינם שוככים: משה מונטג, חבר מועצה מ'דגל התורה' בבית שמש, פנה לממונה על המחוז במשרד הפנים, חיים יפרח, בדרישה לפסול מינוי סגני ראש העיר ביניהם הסגן האגודאי שהתמנה לתפקיד.

לדבריו, בישיבת המועצה שהתקיימה בשבוע שעבר במהלכה מונה הנציג האגודאי לסגן בשכר, נפלו פגמים חוקיים.

"על אף שבפקודת העיריות תוספות השניה סעיף 13. נכתב כי חובה לציין בבירור כל נושא בסדר היום, לא צוין בסדר היום לפי איזה סעיף הם ימונו וכן לא צוין האם מדובר בסגן בתואר או בשכר", כתב מונטג לממונה ודרש לבטל ההחלטה.

עוד טען כי "בהחלטה הוצע למנות סגנים לפי סעיף 15 על אף שלא מונה סגן מ"מ לפי סעיף 14 דבר המחייב שיהיה לכל ראש עיר ממלא מקום קבוע".

"מכיוון שלסעיף 6 בסדר היום לא היה רוב מבין חברי המועצה – הודיעה ראש המועצה על קיום הצבעה חוזרת לפי סעיף 26 לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו, למחרת בשעה 18:00", ציין.

לדבריו, "בישיבה התבקשה ראש העירייה להוציא זימונים כדין, לאור העובדה שחלק מחברי המועצה לא היו בישיבה וע"כ חייבים להודיע להם על קיום הישיבה. לצערי לא יצא כל זימון לישיבה ולכן חלק מחברי המועצה לא ידעו על קיומה ולא הגיעו ועקב כך נפגעה היכולת מחברי המועצה להביע עמדתם".