הישראלים עייפים

רק 25% מאזרחי ישראל ישנים 8 שעות ויותר מדי לילה. 54% חשים עייפות כלשהי במשך היום.

ערוץ 7 , י"ז בטבת תשע"ט

שינה. אילוסטרציה
שינה. אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לקט נתונים בנושא השינה של אזרחי ישראל בני ה-20 ומעלה.

מהנתונים עולה כי 17% ישנים עד 5 שעות ביממה; 29% ישנים 6 שעות; 29% ישנים 7 שעות; 25% ישנים 8 שעות ויותר.

26% מתקשים בקביעות להירדם או לישון במשך לילה שלם, 15% מתקשים בכל לילה או כמעט בכל לילה.

אחוז המתקשים להירדם או לישון בקביעות עולה עם הגיל: מ-10% בגיל 44-25 עד ל-36% בגיל 75 ומעלה. אחוזי המתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלם לא השתנו משמעותית, בהשוואה לשנת 2010.

12% דיווחו על דאגות המפריעות להם לישון לעיתים קרובות בשנה האחרונה, 10% מהגברים ו-15% מהנשים.

54% חשים עייפות כלשהי במשך היום; 14% חשים עייפות רבה, 21% מבני 75 ומעלה. 28% חשים שהעייפות פוגעת בתפקודם; 6% חשים שהעייפות פוגעת מאוד בתפקודם. 7% נוטלים תרופות שינה במרשם רופא, 6% מהגברים ו-8% מהנשים, 30% מבני 75 ומעלה. 4% נוטלים תרופות שינה בכל לילה או כמעט בכל לילה, 23% מבני 75 ומעלה.