התכנית: היתרי בניה לא דרך העירייה

קבינט הדיור מינה צוות שיפעל לגיבוש מודל להוצאת היתרי בניה ע"י אדריכלים ללא צורך באישור הרשות המקומית.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תשע"ט

יעמוד בראש הצוות. בילסקי
יעמוד בראש הצוות. בילסקי
מכללת נתניה

קבינט הדיור אישר היום (שני) הקמת צוות שיפעל לקידום תיקוני חקיקה לייעול הליכי היתרי הבניה, במטרה להביא לקיצור הליכי היתר הבניה ולשחרור מהיר לשוק של אלפי יחידות דיור.

במוקד עבודת הצוות יגובש מודל להוצאת היתרי בניה ע"י אדריכלים ללא צורך באישור הרשות המקומית. בנוסף, יבחן הצוות גם את שינוי שיטת חישוב השטחים המהווה כיום חסם לקידום מהיר של היתרי בניה ואת מדיניות ההקלות.

המלצות הצוות שיועברו לשר האוצר בתוך 60 ימים צפויות להביא לשינוי משמעותי בהליכי הרישוי ולתוספת של יחידות דיור רבות.

בראשות הצוות יעמוד ראש מטה הדיור, זאב ביאלסקי ויהיו חברים בו נציגי אגף התקציבים, החשב הכללי, מינהל התכנון, רמ"י, משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון.

שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, משה כחלון, אמר "בארבע השנים האחרונות אנחנו מבצעים מהפכה בשוק הדיור בתחום התכנון, השיווק, הרישוי והבניה. המהפכה הזו הובילה לשינוי חד במגמת מחירי הדיור לירידה ראשונה מזה עשור, ומתן אפשרות לעשרות אלפי זוגות צעירים לרכוש דירה במחיר הוגן. הקמת הצוות לזירוז הוצאת היתר בניה היא עוד צעד במהפכה הזו, שמטרתה הסופית לאפשר לכל משפחה בישראל לקנות דירה במחיר הוגן ובפרק זמן סביר".

ראש מטה הדיור, זאב ביאלסקי, הוסיף "אחד החסמים הגדולים ביותר בנושא הדיור הנו משך הזמן שלוקח אישור תוכניות והוצאת היתרים. הצוות נועד להביא תוך 60 יום הצעות לקיצור ההליך ובכך להביא בשורה שתזרז את הליך הבניה באופן משמעותי."