מוניות
מוניות צילום: פלאש 90

שר האוצר, משה כחלון, חתם על שני צווים הקובעים הטבת שימוש מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות.

הצווים קובעים כי ערך הרכב לצורך השלמת המסים, בעת מכירת המונית לגורם חיצוני בתום השימוש כמונית, יהיה נמוך מערך הרכב של מונית דיזל שאינה זכאית להטבה, ואף ייקבע כאפס לאחר 36 חודשי שימוש.

ההטבה תינתן למוניות דיזל והיברידיות שנרשמו לראשונה בישראל עד יום 31 בדצמבר 2018 וחדלו לשמש כמונית בתקופה שמיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2021.

ענף המוניות בישראל מאופיין בשימוש כמעט גורף ברכבי דיזל. מדובר בכלי רכב בעלי נסועה (קילומטראז') גבוהה, הנעים בעיקר במרכזי הערים, וההשלכות הסביבתיות של השימוש ברכבי דיזל מזהמים הן גבוהות.

הישבון הבלו החלקי הניתן כיום למונית המונעת בסולר, מייצר תמריץ מלאכותי לבעלי רכב הנוסעים הרבה, במיוחד המוניות, להשתמש ברכבי דיזל (כי אין הישבון של בלו על בנזין למוניות).

במסגרת החלטת הממשלה מס' 1837 מיום 11 באוגוסט 2016, הוחלט לבטל בהדרגה את הישבון הבלו ובכך לבטל את העיוות המיסוי הדוחף את בעלי המוניות לרכוש רכבי דיזל.

על מנת להקל על נהגי המוניות, בשל ביטול ההישבון כאמור, ועל מנת ליצור תמריץ להחלפת המוניות הקיימות, וכן לצורך יישום סעיף 21 להחלטת הממשלה, מוצע לקבוע "הטבת שימוש מצטברת" לצורך חישוב השלמת מסים בעת מכירת המונית לגורם חיצוני בתום השימוש כמונית. בעת העברת המונית לשימוש שאינו מונית, חובה על בעל המונית לבצע השלמת מסים בהתאם ליתרת הערך המופחתת.

קביעת הטבת שימוש מצטברת, לפיה ערך הרכב לצורך השלמת המסים יהיה נמוך יותר, ואף ייקבע כאפס לאחר 36 חודשי שימוש, יקל על מכירת המונית הישנה וישחרר משאבים לרכישת מונית חדשה.

הצעה זו מרחיבה את הטבת השימוש המצטברת שכבר קיימת כיום לגבי מוניות היברידיות, ואשר ניתנת למוניות היברידיות שיירשמו לתנועה מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 31 בדצמבר 2019 (כאשר מועד מכירת המונית איננו מוגבל בזמן), ולפיה ערך הרכב לצורך השלמת המסים נקבע כאפס לאחר 48 חודשי שימוש.