ועדת הכנסת. ארכיון
ועדת הכנסת. ארכיון צילום: חזקי ברוך

ועדת הכנסת בראשות ח"כ מיקי זוהר אישרה את הצעת יו"ר הכנסת לפיה מליאת הכנסת תסיים את דיוניה הערב (שלישי) ותצא מחר לפגרת בחירות.

עוד נקבע, כי הממשלה תהיה ראשית לדרוש את כינוס מליאת הכנסת לדיון בהצעות חוק. 25 ח"כים יהיו רשאים לדרוש את כינוס המליאה לדיון בהצעות לסדר.

ועדות הכנסת יוכלו להתכנס רק באישור ועדת ההסכמות. יו"ר הכנסת רשאי במקרים מיוחדים לבקשת מזכיר הממשלה לכנס את מליאת הכנסת. 40 ח"כים רשאים לפנות ליו"ר הכנסת ולבקש את אישורו לכינוסה של הכנסת.

ההוראות יחולו על כל סוגי הוועדות, הדיונים והסיורים, למעט דיוני ועדת הכנסת באישור יו"ר הכנסת, הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון וועדות המשנה של ועדת חוץ וביטחון-ועדת המשנה לתקציב הביטחון, ועדת משנה לענייני מודיעין, ועדת המשנה לנושאים מיוחדים וכן ועדת השנים.

כמו כן החליטה הוועדה להאריך את הוראת השעה בדבר גילום מס הכנסה ליו"ר הכנסת וליו"ר האופוזיציה בגין רכב השרד שהוצמד אליהם מתוקף תפקידם עפ"י דרישת שירות הביטחון הכללי.