ח"כ מיכאל מלכיאלי
ח"כ מיכאל מלכיאליצילום: Yonatan Sindel/Flash90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ה"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) וקבוצת חברי כנסת נוספים לפיה בסמכות הרשות המקומית יהיה לפטור את עמותות החסד מתשלום דמי הארנונה.

כיום נהוג כי 'מוסד מתנדב לשירות הציבור' המעוניין בקבלת פטור מארנונה ועומד בכל הקריטריונים הנדרשים, נדרש לפנות בבקשה לרשות המקומית אשר פעילותה בתחומה, ובנוסף יעביר המוסד העתק מן הבקשה לממונה על המחוז אשר בתחומו מצוי הנכס בגינו מבוקש הפטור.

הרשות (וועדת התמיכות) בוחנת את הבקשה ומחליטה על המלצתה לפטור או לא בהתאם לקריטריונים המפורטים, ומעבירה את ההמלצה לממונה על המחוז שבתחומו היא יושבת, אשר מחליט סופית האם לאשר את הפטור לאור המלצת הרשות, בפרקטיקה הממונה מהווה 'חותמת גומי' לאור בחינת הרשות את הקריטריונים והחלטתה.

ח"כ מיכאל מלכיאלי הביע שביעות רצון מאישור החוק. "ידוע כי הפרוצדורה מפרנסת את עצמה, למה כל הפינג פונג הזה מהרשות לממונה ושוב לרשות ושוב לממונה. בנושא חשוב וראוי זה מוטב לתת לעמותות החסד העושות את הפעילות שעל המדינה לעשות להתעסק במהות ולא בפרוצדורה".