דוידי בן ציון
דוידי בן ציוןצילום: שחר כהן

סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון שהודיע כי בכוונתו להתמודד על מקום ברשימת הבית היהודי משגר מכתב שבו הוא מציין את הסיבות להחלטתו.

"הבית היהודי איננה מפלגת מדף חד פעמית ולא בלון עם אויר חם שברגע מופיע ובן רגע חולף, אנחנו משרתים ציבור ישראלי גדול ותנועה שלמה של הציונות הדתית עם ישיבות ומפעלים חינוכיים, תנועות נוער, ארגונים חברתיים, חסד ורווחה וכמובן התיישבות חלוצית בנגב, בגליל וביהודה ובשומרון.

כעת, מוטלת עלינו האחריות להמשיך לקדם ולפתח את כל אותן הזרועות של הציונות הדתית שהן אלו שדוחפות קדימה את מדינת ישראל כולה

לכן החלטתי להתמודד לרשימת הבית היהודי לכנסת העשרים ואחת כדי לשרת אתכם חבריי היקרים בכל מקום ובכל שעה וכדי להיות שליח ציבור עבור הציונות הדתית כולה".