"הרוח של גוש קטיף, והחורבן הגדול, הביאו בסופו של דבר לתנופה משמעותית בגרעינים התורניים" - הרב אלישע וישליצקי זצ"ל בראיון לסרט "אדוות כתומות".

הסרט הופק ע"י אולפני אתרוג עבור ועד ישובי גוש קטיף ליום השנה השביעי לחורבן גוש קטיף וצפון השומרון. בסרט מרואיינים ארבע דמויות מרכזיות בשיחה נוקבת על המסקנות והתוצאות של הריסת הישובים, לימינו אנו.