חוזרים לעמונה
חוזרים לעמונהצילום: עצמי

תושבי עמיחי שפונו מעמונה, מסרבים לפנות את המבנים שהציבו בשטח היישוב עמונה ולהיכנע לאולטימטום שהפרקליטות הציבה להם לפני יומיים, כך נמסר מטעמם לערוץ 7.

הפרקליטות הודיעה לכמה מהמפונים כי אם לא יפורקו המבנים בתוך 48 שעות, הם יוחרמו. זאת חרף העובדה שהמקום נקנה כחוק.

נזכיר כי המתיישבים קנו את האדמה בכמה מיליוני שקלים והעסקה אף אושרה על ידי המנהל האזרחי, אך נזקקת גם לאישור של הדרג המדיני - קרי ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו - שאינו מתכוון לפעול בנושא.

בשבוע שעבר התייחס היועץ המשפטי לממשלה להצבת המבנים ועלייה ההמונית לעמונה שנעשתה בשיתוף חברי כנסת ואמר, "הפרת חוק בחסותם של אנשי ציבור, כמו הצבת קרוואנים בלתי חוקיים בקרקעות הרשומות בבעלות פרטית - איננה יכולה להיות מקור לגאווה".

היועמ"ש טען כי בכל מקרה מדובר בהפרת חוק מאחר שהקרוואנים הוצבו בשטח המוגדר כ'שטח מתוחם' לפי צו צבאי. משמעות קביעה זו היא כי אסורה הכניסה לשטח, השהות בו ללא היתר, ביצוע כל פעולת בינוי בו או הכנסת רכוש לשטח לצורך ביצוע פעולות בינוי. מעבר לכך, הובלת הקרוואנים חייבה היתר לפי תקנות שינוע יבילים שחלות באיו"ש. מיותר לציין כי היתרים כאמור לא התבקשו מאת המפקד הצבאי טרם הצבת המבנים, וממילא גם לא ניתנו.

היועמ"ש הזכיר עוד, "לאחר הצבת המבנים, הוגשה בקשה לקבלת היתרי בניה להצבתם באתר מכוח תכנית בניין העיר שחלה במקום. כמו כן, הוגשה עתירה מנהלית דחופה לבית המשפט המחוזי על מנת למנוע את הפינוי".