הרב אלישע וישליצקי הגיע לישיבת מאיר הראל באופקים בסוף זמן קיץ תשע"ח. "למרות חולשתו התעקש להגיע לישיבה שהיה שותף בהקמתה והיה מגיע בהתמדה מידי שבוע", מספרים בישיבה.

"בדיעבד הסתבר שהגעתו היתה הפרידה שלו ממקום תורה שכל כך אהב. אנו רואים בכך את צואתו.
יהי רצון שנזכה לקיימה".

שלום למי שמתעניין בחיפוש ללמוד במקום שהוא מקום של אמת, מקום של יושר, מקום של עמל, מקום של תלמידי חכמים ושל דיבוק חברים, של תורת ארץ ישראל. נכון שהמושגים האלה משובשים היום, קשורים להרבה מקומות.

מקום כמו אופקים, עיר טבעית כמו אופקים, ממש מרכז הארץ, בשונה מפריפריה בתל אביב – זה מקום טבעי לגידול מתוך מידות טבעיות, מתוך אחריות לאומית, מתוך תורה שתחבר את העצמיות של האדם עם משימותיו וחובותיו.

אני לא יודע מה אני הקטן יכול להוסיף, אבל זה בהחלט קריאה לבוא להתרשם ולקבל מהרוח הזו ולקבוע בה את מקומכם.

ומותר לאיש קטן להתפלל שהקב״ה יאיר עינכם בהחלטה נכונה, ביישום נכון ולצמיחה. לצמוח כחלק מדור שלם – מסור, אידיאליסט, תורם וחי חיים אמיתיים מלאי תורה.