חיילות דתיות. ארכיון
חיילות דתיות. ארכיוןצילום אילוסטרציה: באדיבות 'אלומה'

משרד החינוך יממן פעילות הסברה והכנה לצה”ל בתוך אולפנות ומוסדות חינוך לבנות, כפי שהוא מממן פעילות הכנה לצבא עבור בנים. כך הורה בג"ץ.

את פסק הדין נתן בג"ץ בעקבות עתירה שהוגשה על ידי עו"ד אמנון לורך ובאמצעות עו"ד גיא פורר ודבי שליט ממשרד יגאל ארנון נגד משרדי החינוך, הביטחון, המשרד לשוויון חברתי וצה"ל.

בעקבות הגשת העתירה, משרד החינוך פירסם מבחני תמיכה לפעילות הכנה לשירות צבאי גם לתלמידות החינוך הממלכתי־דתי.

השופט ניל הנדל, ראש ההרכב, כתב בפסק הדין, "לא ניתן לעצום עיניים מול העלייה במספר הנשים הדתיות המשרתות בצה"ל. אם סבורה מערכת החינוך הממלכתית־דתית כי יש צורך להכין את הבן הדתי לאתגרי השירות, למה ייגרע חלקה של הבת הדתייה?".

בדבריו לא התעלם השופט הנדל להתנגדות ההלכתית של הרבנות הראשית ורוב פוסקי ההלכה לגיוסן של בנות לצה"ל וקבע כי "העמדה ההלכתית בנוגע לשירות נשים בצה"ל מורכבת יותר, וכשם שיש רבנים שאסרו, יש שהתירו".