יהדות התורה ביקשה להתפצל

דגל התורה ואגודת ישראל הגישו בקשה להתפצל לשתי סיעות נפרדות. ''הליך פרוצדורלי מוכר''.

ערוץ 7 , ג' בשבט תשע"ט

דגל התורה ואגודת ישראל, שתי המפלגות המרכיבות את סיעת יהדות התורה, הגישו בקשה להתפצל לשתי סיעות נפרדות.

ביהדות התורה מבהירים כי בקשת הפיצול נובעת משיקולים פרוצדורליים בלבד.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס המכהן כיו"ר סיעת יהדות התורה שיגר מכתב ליו"ר ועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר, שבו כתב כי "בהתאם להוראות סעיף 59(2) לחוק הכנסת נבקש את אישור ועדת הכנסת לפיצול סיעת יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל-דגל התורה לשתי סיעות. אחת 'אגודת ישראל' ואחת 'דגל התורה' בהתאם לנוסח הסכם צירוף המפלגות שנמסר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים לכנסת ה-20.

''אציין שהבקשה מוגשת בהסכמת שתי המפלגות בהתאם להסכם שנקבע ביניהן עוד לפני הבחירות לכנסת ה-20 ומתבקש מסיבות פרוצדורליות בלבד", הוסיף מוזס.

כאמור, ביהדות התורה מבהירים כי הבקשה לפיצול הסיעות הינה הליך פרוצדורלי מוכר ומתואם מראש בין הסיעות, ללא כל משמעות לאופן הריצה בבחירות הקרובות. ההליך נועד לצורך חלוקת תקציבים מסודרת.