ערוץ 10
ערוץ 10צילום: Kobi Gideon / FLASH90

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה היום (ד') את מתווה העסקה העדכני למיזוג בין רשת וערוץ 10.

קבוצת RGE צפוייה להיות בעלת השליטה בחברה הממוזגת.

החלטת הממונה לאשר את המיזוג מבוססת על ממצאי בדיקתה, לפיהם בהיעדר המיזוג עלול ערוץ 10 לצאת מהשוק בסבירות גבוהה, ובאופן שמעלה חששות חמורים לפגיעה בתחרות ובציבור.

''יציאת ערוץ 10 הייתה מביאה להיעלמותה של אחת משתי חברות החדשות המרכזיות בטלוויזיה, כך שהייתה נשארת חברת חדשות מרכזית יחידה", הסבירה הממונה על ההגבלים העסקיים, מיכל הלפרין.

בשל מסקנה זאת, הרי שאישורו של המיזוג עדיף מבחינה תחרותית על התנגדות למיזוג, למרות הפגיעה התחרותית האפשרית שטמונה בו.

אישור המיזוג הנוכחי ניתן גם הוא בתנאי שרשת תמכור את אחזקותיה בחברת החדשות הישראלית בע"מ בה היא מחזיקה במשותף עם שידורי קשת בע"מ, וזאת בטרם ביצוע המיזוג ("fix it first").

כמו כן, אישרה היום הממונה את ההתקשרות שבין קשת לבין רשת לפיה תרכוש קשת את אחזקותיה של רשת בחברת החדשות. עסקה זו הובאה בפני הממונה במסגרת מימוש התנאי למיזוג רשת וערוץ 10 כאמור.