הרב אריאל
הרב אריאלצילום: אלירן אהרון

הרב יעקב אריאל, נשיא ישיבת רמת גן ומבכירי פוסקי ההלכה בציונות הדתית, יוצא נגד ההיתר ההלכתי שניתן לאנשי ימין לנסוע בשבת אל הישיבה ברחלים כדי לתדרך את התלמידים לקראת חקירות השב"כ הצפויות להם לאחר רצח האישה הערבייה עאישה א־ראבי.

הרב אריאל אמר למקור ראשון "איני מאמין שהרב דב ליאור התיר זאת. אין כאן כל פיקוח נפש, אלא חילול שבת מהתורה". לדבריו, מי שהתירו "אולי הם בעלי זקנים, אבל רבנים הם לא".

הרב אריאל צירף את חתימתו למכתב מאה הרבנים שביקשו מראש הממשלה בנימין נתניהו ומשרי המשפטים וביטחון הפנים שלא לקיים במחשכים את חקירות השב"כ ולא לרמוס את זכויות העצורים.

"הפסוק 'שופך דם האדם באדם דמו יישפך' נאמר על המין האנושי כולו, בין שמדובר ביהודי ובין שמדובר בלא יהודי", אומר הרב אריאל. "גם בית המשפט פסל את הודאתו של אחד הנאשמים במשפט דומא משום שזו הושגה באמצעים בלתי כשרים. אם השב"כ מבקש לחזור על אותה שגיאה ולסחוט הודאות כזב אין בכך כל תועלת.

''את אשמת מי שביצע את המעשה צריך להוכיח באמצעים אחרים. אגב, כלל זה נכון גם לגבי הודאות של מחבלים פלסטינים", אומר הרב אריאל.