אביו של הנער העצור
אביו של הנער העצורצילום: ללא

לכל חברינו היקרים
ולכל עם ישראל
שלום רב

בננו, צבי נריה לב, נעצר בתאריך כ"ב טבת (30/12/18) ע"י המחלקה היהודית בשב"כ, ביחד עם שניים מחבריו לישיבה. לאחר מספר ימים נעצרו עוד שניים מחבריהם. בננו וחבריו היו למעלה משבוע תחת צו המונע מפגש עם עו"ד. בתקופה זו היינו שרויים באפילה של ממש לגבי המתרחש עם בננו.

לאחר מאבק משפטי וציבורי, בו סייעתם לנו רבות, בית המשפט קיצר את הזמן של מניעת המפגש, ואז נחשפנו לתמונה קשה של הפרת זכויות אלימה ובוטה ממנה סבלו הנערים: חקירות ארוכות ללא סוף, כבילה באזיקים לכסא לאורך כל היום, לחץ נפשי אדיר, שימוש בשפה גסה ואלימה, החפצת נשים, איומים ומניפולציות.

חשוב לציין כי לא איפשרו לנו לדבר עם צבי נריה עד עכשיו, וכל המסרים והשיחות הינן ע"י עורכי הדין.
לאחר מאבק נרחב של כולנו, על כך שקטינים, גם אם הם מתנחלים עם פאות, אמורים להיחקר בצורה חוקית, השתחררו, ברוך ה', ארבעת חבריו של בננו. אך הוא עדיין עצור במרתפי השב"כ בתנאים קשים.
בית המשפט השאיר את בננו במעצר, עקב בקשת התביעה להמשך כיווני חקירה.

בינתיים עולה בנו תחושה קשה של עלילה ורדיפה, וניסיון "לתפור" ראיות כנגד בננו בכל מחיר:
בננו מואשם בארוע של זריקת אבנים שהתרחשה בליל שבת, לטענת הבעל של הנפגעת. באותה עת בננו בוודאות השתתף בסעודת שבת ובעונג השבת לאחריו, יחד עם עשרות מחבריו. אך המערכת מתעלמת באלגנטיות מהאליבי המוצק שלו. השב"כ אף ניסה להעלים מהשופט את העדות של ראש הישיבה בעניין.

כבר למעלה משבוע אין שום התפתחות בחקירה, ובננו לא נשאל בחקירות שום שאלה חדשה. במקביל נתקלנו לאורך החקירה בהתנהלות גסה ומזלזלת בחוק, למשל בניסיונות רבים למנוע מבננו להיות נוכח בדיונים בבית המשפט, ועוד.

התחושה היא כי המחלקה היהודית מתקשה לרדת מהעץ עליו היא טיפסה, ולהודות כי הנערים נעצרו מעצר שווא.

אנו כהורים מאוד מודאגים מניסיונם של החוקרים לחפש חלקיקי ראיות ולרקום עלילה כנגד בננו, העלולה להיגרר לשנים של מעצרים ומאבק משפטי קשה.

נדמה כי אין כאן רצון לבירור האמת, אלא רק רצון להשיג אשמים בכל מחיר על מנת לשמור על כבודה של המחלקה היהודית בשב"כ, תוך רמיסת חירותו של קטין תמים וחף מפשע, ופגיעה בכל משפחתו וסביבתו.

עלינו לציין כי אנו מוקפים בתמיכה ובאהבה מדהימה מכל רחבי עם ישראל. העובדה שאיננו לבד, ואתם איתנו בכל ליבכם, נותנת לנו כח ואמונה גדולה. ולכן אנו קוראים למנהיגי הציבור ולעם כולו: עיזרו לנו להמשיך להאבק למען חירותו של צבי נריה! בעזרת השם המאמצים והתפילות של כולנו ישאו פירות בקרוב.

תודה רבה לרבנים ומנהיגי הציבור התומכים בנו! תודה רבה לאנשי המערכת הפוליטית הנותנים לנו יד במאבקינו לצדק! ותודה רבה לכולכם!

בתקווה לישועה בקרוב
משפחת לב.