מגבילה את רגב. דינה זילבר
מגבילה את רגב. דינה זילברצילום: יח"צ פורום קהלת

המשנה ליועמ"ש דינה זילבר דורשת משרת התרבות מירי רגב שלא להתערב בהצגת יצירות אמנות במוזיאונים הנתמכים מתקציב משרדה, זאת גם אם הם פוגעים ברגשות דתיים.

את הדרישה שיגרה זילבר לרגב לאחר שזו פנתה למנכ"ל מוזיאוני חיפה בנוגע ליצירה "מק ישו" של האמן יאני לינולן המוצגת בתערוכת "סחורה מקודשת" המוצגת במוזיאון חיפה.

"הצגה מגחיכה של ישו הצלוב, הסמל הדתי החשוב ביותר לנוצרים בעולם, לא יכולה לחסות תחת חופש הביטוי", ציינה רגב במכתבה למנכ"ל והוסיפה, "זילותם של סמלים מקודשים לדתות ולמאמינים רבים בעולם כאקט מחאה אמנותי אינה לגיטימית ואינה יכולה לשמש כיצירה במוסד תרבות הנתמך מכספי המדינה".

קצפה של זילבר יצא במיוחד על פסקה במכתבה של רגב בה נאמר, "ישנם כללים, המוסדרים בחוק יסודות התקציב שעל פיהם עלולה להיפגע התמיכה במוסד תרבות".

"מהמצוטט לעיל ממכתבך, משתמע כי ניתן לשלול תמיכה בגין מיצג כאמור, לפי הוראות חוק יסודות התקציב", כותבת זילבר לרגב ומציינת, "כפי שהובהר כבר לא אחת בעבר, במצב המשפטי הקיים, לא ניתן למנוע מימון בתחום התרבות מחמת תוכן היצירות המוצגות במוסדות התרבות הנתמכים או להתערב בתכנים המוצגים במוסד תרבות בשל העובדה שהוא נתמך".

בהמשך מציינת זילבר כי שלילת תקציב אפשרית רק בשל רשימה סגורה של עילות הקבועות בחוק, "פגיעה ברגשות דתיים אינה נמנית על העילות אותן בחר המחוקק לכלול בסעיף ולכן אין הוא יכול להיות מופעל בענייננו ואזכורו בפנייתך מייצר אפקט מצנן בלא כל עיגון לכך בדין שכאמור אינו רלבנטי לענייננו". זילבר אף מזכירה שרגב נעדרת סמכות לפעול בנושא והסמכות בעניין נתונה כולה לשר האוצר.

זילבר לא נמנעת מהטפת מוסר לרגב, "הפחתת התמיכה במוסדות תרבות בשל יצירות אומנות המוצגות בהם או דרישה להפסיק להציג יצירות המעוררות מחלוקת, עולה כדי פגיעה בחופש הביטוי, אשר לו משקל ייחודי בתחום התרבות. תרבות, על כל סוגיה וגווניה, היא התגלמותו של חופש הביטוי האומנותי, שהוכר על-ידי בית המשפט העליון כשייך ללב ליבה של הזכות לחופש הביטוי וכצורת ביטוי הדורשת הגנה מיוחדת".

"כפי שכבר הובהר לא אחת בעבר, פניות מסוג זה למוסדות תרבות – המתייחסות לתוכן יצירות האומנות – והיוצרות את הרושם המטעה כי התמיכה במוסדות הרלוונטיים עלולה להיפגע או הינה 'על תנאי' נעדרות בסיס משפטי ויש להימנע מהן", חותמת זילבר את מכתבה.