לבני מגיבה להורדת הפנים שלה מהמודעות בבני ברקדוברות התנועה