קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: למה מכרו את הספארי לכהן?