פרשת מצלמות המהירות
ההמלצה: להדיח מהמשטרה קצינה בכירה

נציב תלונות הציבור על התביעה ממליץ להעביר מתפקידה את ראש מחלקת תביעות התעבורה של המשטרה נצ"מ שרית פיליפסון, ולפתוח נגדה בחקירה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ו בשבט תשע"ט

ההמלצה: להדיח מהמשטרה קצינה בכירה-ערוץ 7
השופט בדימוס דוד רוזן
צילום: Motti Kimchi/POOL/Flash90

השופט בדימוס דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, פרסם היום (שני) החלטה חריפה בפרשת מצלמות המהירות.

בדיקתו של הנציב החלה בעקבות תלונה שהגיש סנגור נגד התנהלותה של התביעה המשטרתית בתיק פלילי עקרוני שנוהל בבית המשפט סביב מהימנות מצלמות המהירות שמפעילה המשטרה בכבישי ישראל.

מההחלטה עולה כי התביעה המשטרתית נמנעה מלמסור חומר חקירה מהותי להגנה, ולא פחות חמור מכך, לבית המשפט.

כפי שמתואר בתמצית ההחלטה, נציג מכון התקנים העיד בבית המשפט, בין היתר, כי נכח ב-10 ניסויים שנערכו בהולנד, ביחס למערכת מצלמות המהירות שמפעילה המשטרה, ובכל יתר הניסויים, כ-490 במספר, נכח העוזר שלו.

לקריאת ההחלטה המלאה לחצו כאן

ניסויים אלו שימשו יסוד ועיקר בחוות דעת, שהוגשה מטעם התביעה לבית המשפט, כעוגן מרכזי בתשתית הראייתית של התביעה להוכחת כתב האישום.

בהמשך הדרך התברר לתביעה המשטרתית כי נציג מכון התקנים שיקר בעדותו בבית המשפט, מאחר שלא הוא ולא אף גורם אחר ממכון התקנים, נכח בניסויים שנערכו כביכול בהולנד. עוד התברר כי כלל לא נערכו הניסויים בהולנד עליהם העיד.

התובעים המשטרתיים התייעצו עם פרקליטות המחוז לגבי המידע החדש, וזו הנחתה אותם למסור באופן מיידי את הראיות במלואן לידי ההגנה. על אף הנחייתה המפורשת של הפרקליטות, והעובדה כי התובעים בתיק סברו כי חלה עליהם החובה למסור את המידע החדש, הדבר לא נעשה. מההחלטה עולה כי החומר לא הועבר להגנה בהנחייתה של ראש מחלקת תביעות התעבורה של המשטרה נצ"מ שרית פיליפסון.

הנציב קבע בהחלטתו, כי הדעת אינה סובלת מצב דברים זה: "לידי התביעה המשטרתית הועבר חומר חקירה מהותי, שיש בו, לכאורה, כדי לקעקע הבסיס הראייתי עליו הסתמכה התביעה בבית המשפט להוכחת כתב האישום. חרף זאת, התביעה, בידיעתה המלאה ובהנחייתה של הקצינה הבכירה, בחרה לנהוג אחרת. התביעה הלכה למעשה, הסתירה לאורך כשנה וחצי את המידע החדש שהובא לפניה – בתקופה בה נמשכו הדיונים בבית המשפט – עד להתערבותה של פרקליטות המדינה בעניין".

עוד נכתב בתמצית ההחלטה: "אין מחלוקת כי העובדה שנציג מכון התקנים חזר בו מעדותו ומהכתוב בחוות דעתו, הינה בבחינת 'ראיית זהב' עבור ההגנה, שיש בכוחה לזכות את הנאשמים, כפי שאכן קרה בפועל, עם חשיפת האמת בבית המשפט.. הסתרת חומר חקירה הינה אך מקלעת אחת ברשת השקר והחיפוי שנפרשה על ידי התביעה בבית המשפט".

נוכח החשש לביצוע עבירה פלילית על ידי מייצגי המדינה בערכאות, העביר הנציב את החלטתו לטיפול היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, המליץ הנציב בפני מ"מ מפכ"ל משטרת ישראל, להעביר את הקצינה הבכירה מתפקידה.

בסיומה של ההחלטה קבע הנציב, כי בירור התלונה גילה התנהלות חמורה ובלתי קבילה של התביעה המשטרתית בהסתרה מכוונת של חומר חקירה מהותי מההגנה. "הסתרת חומר חקירה הינה אך מקלעת אחת ברשת השקר והחיפוי שנפרשה על ידי התביעה בבית המשפט. הנציב קבע בהחלטתו, כי נכון לשוב ולחזור על מושכל ראשון, לפיו עורך דין הינו בבחינת 'נאמן בית המשפט' ושליחו של החוק ומשרתו. משכך, תפקידו העיקרי של עורך הדין הוא לסייע לבית המשפט לעשות משפט. בית המשפט מסתמך על יושרו של עורך הדין המופיע בפניו. בית המשפט רוחש אמון למעמד עורך הדין שחובתו, כאמור, היא לסייע לו במלאכת חשיפת האמת ועשיית משפט צדק. דברים אלה מקבלים משנה תוקף כשמדובר במייצגי המדינה בערכאות. אל לו לעורך הדין בכלל, ומקל וחומר – למייצג המדינה בערכאות, להטעות את בית המשפט לפניו הוא מופיע. מכלל התמונה העובדתית שנצטיירה בבירור התלונה עלה, כי בית המשפט הוטעה במכוון על ידי מייצגי המדינה בערכאות. תובע משטרתי בדרגת רפ"ק, בצוותא חדא עם קצינה בכירה במשטרה, הנושאת עמה בתפקידה הרם אחריות מקצועית לעשרות רבות של תובעים, הסתירו, לכאורה, בכוונת מכוון מבית המשפט עובדות מהותיות שהיה בכוחן לקעקע מארג ראיות התביעה".

נוכח כל האמור, העביר הנציב החלטתו לטיפול היועץ המשפטי לממשלה, נוכח החשש הממשי לביצוע עבירה פלילית על ידי מייצגי המדינה בערכאות. כמו כן, המליץ הנציב בפני מ"מ מפכ"ל משטרת ישראל, להעביר את הקצינה הבכירה מתפקידה.

ממשטרת ישראל נמסר: "החלטת הנציב התקבלה היום במשטרה. בכוונתו ללמוד אותה לעומקה, וככל שידרש יופקו הלקחים הנדרשים וינקטו צעדים מתאימים. נדגיש כי תובעי המשטרה, בתחום התעבורה ובכלל, פועלים וימשיכו לפעול ברוח הצדק ובהתאם לחוק, ביושרה, בהגינות וללא משוא פנים, כשכל חריגה מהאמור תיבדק ותטופל בהתאם".