היועמ"ש מגביל את זוכי "מחיר למשתכן"

המשנה ליועמ"ש קיבל את עמדת האוצר וקבע כי לזוכים בפרויקטים שעוד לא קיבלו היתר אין זכות להגיש התנגדויות לבקשות הקלה של היזם.

ערוץ 7 , ט"ו בשבט תשע"ט

היועמ"ש מגביל את זוכי "מחיר למשתכן"-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: הלל מאיר/TPS

המשנה ליועמ"ש ארז קמניץ פרסם בצהריים (שני) חוות דעת המגבילה באורח ניכר את זכויותיהם של זוכים בפרויקטים של מחיר למשתכן.

בחוות הדעת, שהוכנה על ידי ראש אשכול נדל"ן עו"ד כרמים יוליס ועל ידי עו"ד אסתי ורהפטיג-בס התקבלה עמדת האוצר ונקבע כי לזוכים בפרויקטים שעוד לא קיבלו היתר אין זכות להגיש התנגדויות לבקשות הקלה של היזם.

"אחר ניתוח הזכות שהקנה המחוקק בסעיף 149 לחוק התכנון והבניה שעניינה הזכות להתנגד להקלה, הגענו לכלל מסקנה כי זוכי מחיר למשתכן אינם בעלי זכות כאמור", נקבע בחוות הדעת.

"כפי שפורט בהרחבה לעיל, בחינת התקיימותו של מבחן הפגיעה, ושקילת מכלול השיקולים הצריכים לעניין מובילים למסקנה כי לזוכי מחיר למשתכן, אשר זכו בהגרלה שנערכה לפני הוצאת היתר בנייה, אין זכות במקרקעין או לגביהם אשר נפגעה באופן המקנה זכות להתנגד, והם לא רכשו בשלב הזכייה אינטרס הסתמכות מספק ליצירת זכות עמידה לשם הגשת התנגדות לבקשה להקלה", נאמר עוד.

במשרד המשפטים מבהירים כי ברקע ההחלטה עומד גם הרוצון לאפשר לכלל הזוכים בפרויקטים לממש את זכייתם בפרק זמן סביר, "אנו סבורים כי מסקנה זו מתבררת כנכונה אף בבחינת מערך האיזונים שבין זוכים בפרויקט המבקשים להתנגד, זוכים המבקשים לממש את זכייתם מהר ככל הניתן, ויזם הפרויקט, וכל זאת לצד אחריותה של המדינה כלפי הזוכים".