ביהמ"ש: אכיפת חניה במצלמות - חוקית

בית המשפט קבע כי לנוכח העובדה שמדוברת במצלמות המוצבות בצירי תנועה ראשיים הצבת המצלמות בהם איננה פוגעת פגיעה של ממש בפרטיות.

ערוץ 7 , ט"ו בשבט תשע"ט

ביהמ"ש: אכיפת חניה במצלמות - חוקית-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: istock

בית המשפט המחוזי קיבל היום (שני) את ערעור עיריית תל אביב-יפו באשר לסמכותה לאכוף עבירות חניה באמצעות מצלמות וידאו נייחות- מצלמות אכיפה

בכך הפך בית המשפט את החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים שפסל ראיות שמתקבלות באמצעות סרטוני וידיאו ממצלמות נייחות בעיר תל אביב-יפו.

בפסק דינו דן ביהמ"ש המחוזי בשני נושאים מרכזיים: הזכות לפרטיות וסמכות העירייה לאכוף את חוקי החניה באמצעות מצלמות וידיאו.

באשר לפגיעה בזכות לפרטיות קבע בית המשפט המחוזי כי מדובר בסך הכל בתשע מצלמות וידיאו נייחות שהוצבו במקומות שהם צירי תנועה ראשיים, בעייתיים וקשים לצורך אכיפה יעילה של הסדרי החניה בהם.

נקבע כי על אף שאין חולק על חשיבותה החוקתית של הזכות לפרטיות, הפגיעה בפרטיות, אם ישנה כזו, עומדת בתנאי פסקת ההגבלה של חוק היסוד והיא מוצדקת, מזערית ומידתית ביותר. עוד נקבע כי החששות וההשערות השונות שהועלו על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים באשר לגידול במספר המצלמות, הצבתן בכל מקום וכתוצאה מכך פגיעה חמורה בפרטיות האזרחים העוברים במרחב הציבורי, הן בבחינת השערות שאין להן כל בסיס עובדתי. לא היה מקום לייחס למצלמות אלה תכונות של מצלמות מעקב.

לאור כל זאת, ובמיוחד לאור הודאתו של הנהג שקיבל את הדו"ח כי נכנס לחניה באלכסון ולאחר שביהמ"ש צפה בסרטון ובראיות, קבע ביהמ"ש המחוזי שיש לבטל את הכרעת דינו של ביהמ"ש לעניינים מקומיים. הנהג הורשע ונקנס ב- 250 ש"ח.