חוה מנסבך
חוה מנסבך צילום: טל אורון כהן

השבוע התבשרנו שמשרד החינוך עדכן את נוהל כך שהחל מי''ד טבת המשרד יממן תמיכות קבועות בגופים שיסייעו לכוון בנות במוסדות החמ"ד לאופציות גיוס מגוונות.

מנהלת החמ"ד, לאורך עשרות שנים, תמכה במפעל השירות הלאומי, והתנגדה לגיוס בנות כאופציה שוות ערך.

בלי סתירה היה מקובל במוסדות רבים ללוות בנות שלמרות המדיניות בחרו להתגייס.

בנות התיכון המתלבטות היכן לשרת, נפגשות עם נציגות האגודות לשירות ועם מנהלי המקומות, ומשובצות לקראת השירות, והתהליך מגובה ע"י בתיה"ס מתוך תפיסה שרואה בשירות המשמעותי יעד חשוב.

מעתה, אופציות גיוס יכנסו, במימון ובתמיכת המשרד לתוך האולפנות, בדלת הראשית.

רוב רבני הציונות הדתית, ורוב אנשי החינוך מתנגדים. אבל שר החינוך העומד לפרוש מהמשרד מותיר אחריו אדמה חרוכה, בכייה לדורות.

באקלים הפוליטי היום, יהיה קשה מאד להחזיר את הגלגל אחורה. הנזק המיידי יתרחש במקומות בהם משוועים לידיים העובדות במסירות של בנות השירות. הנזק השני יקרה לבנות מרקע מוחלש.

התקנה החדשה מתגמלת מוסד ב-20% יותר תמורת עבודה במוסד חינוכי שבו לפחות מחצית מהבנות שייכות לעשירוני טיפוח נמוכים.

המשמעות: בנות האולפנות מבוקשות כבר לא רק ב-8200. הפנייה החדשה תביא לנו.... פקידות פלוגתיות. זה באמת מה שאנחנו מעוניינים בו? זה החזון של החמ"ד? ומי ישא במקומן בנטל של הקמת משפחות ראויות וחינוך ילדים בעתיד?

הרבנית חוה מנסבך היא מנחת הורים ומרצה במכללת חמדת הדרום