שמואל אבואב
שמואל אבואבצילום: הלל מאיר/TPS

לאחר משא ומתן נחתם היום (ד') הסכם בין אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ומשרד החינוך לבין הסתדרות המורים לעובדי ההוראה במכללות האקדמאיות לחינוך.

ההסכם מהווה חלק מתהליך האקדמיזציה של המכללות האקדמיות להוראה ויאפשר את התאמת מבנה המכללות האקדמיות להוראה ליתר המכללות האקדמאיות.

במסגרת ההסכם שונו דרגות הקידום והותאמו לדרגות הקידום הנהוגות בכלל המכללות האקדמיות, ניתן למרצים במכללות אופק קידום המעודד מצוינות אקדמית וניתנה מסגרת לעידוד פרישת כוח האדם.

ההסכם החדש מהווה נדבך גדול וחשוב בשיפור איכות ההוראה במכללות האקדמיות לחינוך, שכן הוא יוביל לגיוס סגל בכיר להוראה ובכלל זה להשבחת הכשרת המורים. הוא מניח תשתית איתנה במערך הפעולות לקידום התלמידים ומערכת החינוך בישראל.

הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי בר נתן: "הכשרת עובדי הוראה למערכת החינוך היא זו שתאפשר כניסה של מורים טובים יותר למערכת החינוך, המהווה נדבך הכרחי בכינון כלכלה חזקה ויציבה. ההסכם שנחתם יחזק את מערכת הכשרת המורים וישפר את מערכת החינוך לטובת כלל אזרחי ישראל".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "איכות ההוראה מהווה עוגן מרכזי וחשוב בעיצוב פני מערכת החינוך, והתגמול למורי המורים המלמדים במכללות האקדמיות לחינוך הוא מהלך חשוב ומבורך. ההסכם שחתמנו עליו מהווה בשורה למכללות האקדמיות לחינוך ולמערכת החינוך בישראל. הוא יאפשר לתמרץ סגל מקצועי אקדמי בכיר, שיצוק את היסודות הראשוניים והחשובים בהכשרתם של מורי העתיד".

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד: "ההסכם שנחתם היום מביא עימו בשורה למרצים במכללות, הוא יקדם את מעמד המרצים במכללות, יתגמל את מורי המכללות על עבודתם המשמעותית ויאפשר למרצים קידום מקצועי ששכרו בצידו. ההסכם מבטיח את המשך הייחודיות של המכללות להוראה ומעגן את תנאי הפרישה לכלל עובדי ההוראה במכללות האקדמיות להוראה".