המדד המשולב לדצמבר עלה ב-0.2%

המדד המשולב, אותו מפרסם מידי חודש בנק ישראל, הושפע לטובה מהעלייה ביצוא הסחורות  והעלייה בשיעור המשרות הפנויות בדצמבר.

ערוץ 7 , כ"א בשבט תשע"ט

המדד המשולב לדצמבר עלה ב-0.2%-ערוץ 7
בנק ישראל
פלאש 90

המדד המשולב למצב המשק לחודש דצמבר עלה בכ-0.2%, והוא מעיד על המשך ההתרחבות של המשק בקצב הצמיחה ארוך הטווח של המשק.

המדד המשולב, אותו מפרסם מידי חודש בנק ישראל, הושפע לטובה מהעלייה ביצוא הסחורות והעלייה בשיעור המשרות הפנויות בדצמבר, ומהעלייה בפדיון ענפי המסחר הקמעונאי והשירותים בנובמבר.

מנגד, הירידה ביבוא התשומות לייצור בדצמבר והירידה בייצור התעשייתי בנובמבר מיתנו החודש את קצב עלייתו של המדד.

המדדים לחודשים הקודמים עודכנו כלפי מטה, בין השאר בגלל עדכון כלפי מטה של שיעור המשרות הפנויות לחודשים אוקטובר ונובמבר.

המדד המשולב בשנת 2018 עלה ב-3.1% יחסית ל-2017, בדומה לקצב הצמיחה של התוצר. ירידת קצב הגידול של המדד בהשוואה לקצב של השנה שעברה (4.2) משקפת את הקושי של המשק להגדיל את היקף הייצור באמצעות הגדלה של כמות העובדים מכיוון ששיעור האבטלה נמוך, והמשק נדרש לספק יותר מהביקושים ממקורות חיצוניים.

התפתחות רכיבי המדד המשולב מעידה על כך שקצב הגידול של משרות השכיר ירד ב-2018 ל-1.5%, בדומה לקצב הגידול של האוכלוסייה בגילי העבודה העיקריים (לעומת 2% ב-2017) ואילו רכיבי היבוא גדלו השנה בקצב מהיר יותר בהשוואה לקצב אשתקד.