ד"ר אברהם ליפשיץ מברך את באי כנס לב לדעת

בהיכל שלמה בירושלים נערך אתמול (שלישי) מפגש פנים אל פנים של "לב לדעת" בהשראת חייו וכתביו של הרמח"ל.

המפגש היה חלק מהשתלמות מקוונת שבה השתתפו מחנכי חמ"ד ואחרים. תכנית 'לב לדעת', מיסודו של מנהל החינוך הדתי, ובשיתוף מכללת הרצוג, רואה את הלמידה כ'ידע מצמיח חינוך'.

"אנו שואפים לחבר את הדעת אל הלב וליצור למידה הוליסטית הפונה אל התלמיד כאדם שלם, בעל כוחות חשיבה, דמיון, רגש, גוף ויצירה", נאמר באתר התכנית.

ראש מינהל החמ"ד, הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, ברך את המשתתפים, "לב לדעת בא להזכיר לכולנו מה מטרת הלמידה. אני מאחל לכולנו להמשיך להטמיע בתלמידי החמ"ד את הלמידה שמטרתה לב לדעת, כיצד הידע מצמיח חינוך ומצמיח אדם ישר".

הרב אלי אטיה, מנהל התוכנית ''לב לדעת'', תיאר: ''חידוש מבית לב לדעת, לימוד מסילת ישרים ברמ"ח איברים, כיצד הופכים את חמש קומות היכל שלמה למרחב למידה בו התלמידים עולים במסילה מעלה, לעבר שיפור מידותיהם''.