בשבע
בשבע צילום: בשבע

על פי סקר TGI שהתפרסם היום (חמישי), נמשכת מגמת הירידה בשיעורי קריאת עיתונים העומדת על 44.3% ביום חול לעומת 52.0% בשנה הקודמת.

הסקר מתייחס לתקופה שנתית בין ינואר-דצמבר 2018. עיתון ישראל היום ממשיך להוביל בשיעור הקריאה בימי חול בפער מובהק סטטיסטי על ידיעות אחרונות עם שיעור קריאה שנתית של 29.0% לעומת 25.7% בידיעות אחרונות.

בסוף שבוע, ישראל היום רושם חשיפה ביום ו' ממוצע של 30.2% לעומת 29.6% בידיעות אחרונות – פער שאינו מובהק. הירידות ב-2 העיתונים בין 2017 ל-2018 ביום חול וגם בסוף שבוע הינן מובהקות סטטיסטיות.

העיתון ''בשבע'' נהנה מעליה קלה (6.2%) לעומת החציון הקודם (6.1%). העיתון "מקור ראשון" רשם ירידה מ-4.2% בחציון הראשון של 2018 ל-3.1% בחציון האחרון.

בתקופה חצי שנתית, יולי-דצמבר 2018, עיתון ישראל היום ממשיך להוביל בקריאת עיתונות יום חול לעומת ידיעות אחרונות, בפער מובהק סטטיסטי, עם שיעור קריאה ביום חול ממוצע של 28.2% לעומת 24.1% בידיעות אחרונות. הירידה בשיעור החשיפה לידיעות אחרונות ביום חול בין ינואר-יוני 2018 ליולי-דצמבר 2018 מובהקת סטטיסטית.

בעיתונות סוף השבוע בתקופה חצי שנתית, יולי-דצמבר 2018, ישראל היום מוביל בשיעור הקריאה בסוף שבוע ממוצע מול ידיעות אחרונות עם חשיפה של 28.8% לעומת 27.8% בידיעות אחרונות. הפער בין 2 העיתונים אינו מובהק סטטיסטי. הירידות ב-2 העיתונים בין ינואר-יוני 2018 ליולי-דצמבר 2018 בסוף שבוע מובהקת סטטיסטית.

בניתוח המגמה של סך קריאת העיתונים לאורך שלוש השנים האחרונות, ניתן לראות התעצמות מגמת ירידת הקריאה העיתונים בסוף השבוע וביתר שאת בימי חול.

בעיתונות יום חול חלה ירידה חדה ומובהקת מינואר-יוני 2016 כאשר שיעור הקריאה עמד על 57.7% ל-41.6% ביולי-דצמבר 2018. רק בשנה האחרונה חלה ירידה של כ- 18.6% בהשוואה ל- 51.1% ביולי-דצמבר 2017.

שיעור הקריאה בעיתונות סוף שבוע התנהג בצורה דומה כאשר שיעור הקריאה עמד על 58.9% בינואר-יוני 2016 ועומד על 46.4% ביולי-דצמבר 2018. בשנה האחרונה ירידה של כ-13.4% בהשוואה ל-53.6% ביולי-דצמבר 2017 . ירידות אלו הינן מובהקות סטטיסטית.

האזנה לרדיו

שיעור ההאזנה לרדיו יציב יותר לעומת המגמה בקריאת עיתונים ומיולי-דצמבר 2016 ניכרת ירידה קלה. (67.4% ביולי-דצמבר 2016 לעומת 66.0% ביולי-דצמבר 2018).

במונחים שנתיים, תחנות "כאן" ירדו מ-37.4% (ינואר-דצמבר 2017) ל-35.6% (ינואר-דצמבר 2018), תחנות גל"צ ירדו מ-44.1% ל-42.6% ותחנות שפ"א נשארו ללא כמעט שינוי כאשר בינואר-דצמבר 2017 שיעור ההאזנה עמד על 31.8% ובינואר-דצמבר 2018 שיעור ההאזנה עומד על 31.6%. כל השינויים אינם מובהקים סטטיסטית.

בנוגע להאזנת מוזיקה בשירותי streaming עולה כי כ-18% מהאוכלוסייה הבוגרת מדווחת על שימוש כלשהו (Apple Music, Spotify וכו'). בקרב צעירים 18-24, נתון זה עולה ל-25%, ול-48% בקרב חילונים גילאי 18-24.

בנוסף, כ-31% מכלל האוכלוסייה נוהגים להאזין לרדיו באמצעות מכשירים דיגיטליים כגון סמארטפון, טאבלט או מחשב (בתדירות כלשהי). בקרב חילונים גילאי 18-24, שיעור ההאזנה הדיגיטאלית עולה ל-38%.