הסנדלר שלימד מוסר – סיפור לשבת

בווילנה התגורר סנדלר יהודי בשם זליג. הוא התפרנס בדוחק ממלאכתו הקשה, ובכל זאת לא התלונן על כך והיה שמח בחלקו.

עודד מזרחי , כ"ה בשבט תשע"ט

הסנדלר שלימד מוסר – סיפור לשבת-ערוץ 7
סיפור לשבת אילוסטרציה
(פנימה יח"צ)

באחד הימים התמזל מזלו ביותר. באופן בלתי צפוי אחד מקרוביו הרחוקים הוריש לו ירושת ענק, ובן יום הפך לאדם עשיר ביותר.

בבת אחת הפך מסנדלר פשוט לנגיד הקהילה ונקרא בפי כל רבי זליג. במשך הזמן הורם מעמדו עד שזכה לשדך את בנו עם בתו של רב העיירה. לא היה קץ לאושרו על שזכה לכך שיהיו אצלו גדולה ותורה במקום אחד.

בעת החתונה ניצב הנגיד ליד מחותנו רב העיירה, וראה איך בנו זוכה לשידוך הטוב ביותר שיכול היה להעלות בדעתו.

באותה חתונה השתתפו כל בני העיירה, ואחד מהם היה אדם צר עין, שמזה שנים קינא בסנדלר לשעבר ושמר לו טינה על הצלחתו הפתאומית.

הוא נעמד מול זליג, חלץ את סנדלו, הציגו בפניו ובפני מחותנו הרב ושאל בחיוך: "מה לדעתך אפשר לעשות עם הסנדל הפגום הזה? האם ניתן לתקן אותו? ואם יש טעם לתקן אותו, כמה לדעתך התיקון יעלה לי?"

זליג החוויר לנוכח הביזיון הפומבי, גופו רעד והוא נפל ארצה והתעלף. פרצה מהומה רבה במקום. הזעיקו רופא שניסה להחיות את הנגיד, אבל כעבור זמן מה הרופא נאלץ לקבוע את מותו.

הסיפור הזה הגיע לאוזנו של רבי ישראל מסלנט, והוא הזדעזע עד עמקי נפשו ואמר: "כעת אני הולך להקים את תנועת המוסר כדי שדבר כזה לא ישנה עוד בישראל!".

רבי ישראל החל לפעול במשנה מרץ להחדרת לימוד המוסר, תוך שהוא מנצל את ההכרה בגדולתו בתורה. הוא פעל להקמת בתי מוסר אשר יפעלו בקרב הציבור הרחב. במשך כמה שנים שימש רבי ישראל כראש ישיבה בווילנה, היה נואם בחסד, ודרשותיו הפתוחות לקהל הרחב משכו אלפים. דרשותיו הנלהבות על מוסר ומצוות שבין אדם לחברו עשו רושם גדול על שומעיו, ודמותו הפכה לאחת המפורסמות ביותר. מרבית דרשותיו עסקו בחובותיו המוסריות של היהודי והתבססו על ספרות המוסר היהודי, על ספרים כמו 'חובת הלבבות' של רבינו בחיי ו'מסילת ישרים' של רבי משה חיים לוצטו. זה היה חידוש משמעותי, מכיוון שבאותם ימים שיטת לימוד התורה, בפרט לבחורים צעירים, כללה לימוד סוגיות בתלמוד הבבלי בלבד, תוך דילוג על דברי אגדה והימנעות מדיון בהשקפת עולם ותיקון המידות.

אישיותו החזקה ושיטתו המהפכנית והמנומקת של רבי ישראל משכו אל ישיבתו תלמידים רבים. במרוצת הזמן נוסדו ישיבות נוספות בהנהגתו ברחבי רוסיה, ליטא ופולין ובמערב אירופה. הוא הפיץ כתב עת בענייני אתיקה יהודית וייסד כולל אברכים בעיר קובנה שבליטא. לאחר מכן עבר רבי ישראל מסלנט לפריז, והחל להפיץ את תורתו ושיטתו גם במערב אירופה.

בדרכו להחדרת תכני מוסר לישיבות בנוסף ללימוד הגמרא, נתקל בהתנגדות חריפה. המחלוקת על תנועת המוסר נמשכה שנים רבות, ופילגה סביבה את העולם הרבני הליטאי. היו מראשי הישיבות שחששו שלימוד המוסר יפגע בלימוד שאר חלקי התורה. בישיבות מסוימות אף נאסר על אנשי תנועת המוסר להיכנס אליהן.

ברבות הימים התפרסם כי הסיפור על אותו זליג היה המכה בפטיש שגרם לרבי ישראל להקים תנועה כה חשובה בעם ישראל, שממש שינתה את פני היהדות.

שמע על כך הרבי מצאנז והביע את תמיהתו: "איני מבין את הסיפור כמו שמבינים אותו בני העולם. הרי כמה אנשים יש בעולם שיש להם כזה רוע, כמה רשעים ישנם שמסוגלים להשפיל כך אדם בפרהסיה ביום שמחתו?! אולי אנשים ספורים, הרי זהו רוע כמעט לא מצוי. האם בשבילם בלבד ייסד רבי ישראל מסלנט את תנועת המוסר?! זה לא ייתכן כלל. אם כן, מה זעזע את רבי ישראל באותו מקרה? דווקא תגובתו של הנגיד הסנדלר לשעבר טלטלה אותו. יש אנשים רבים שעלולים להגיב באופן קשה ביותר כאשר פוגעים בהם, ורק אם האדם ייבנה היטב מבחינת מידותיו, לא יגיב כה קשה כמו שהגיב אותו זליג. בשביל רבים כאלה בוודאי שהיה ראוי להקים תנועה קדושה בעם ישראל".

ליצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם: orchozer@gmail.com